- Nasze Miasto Pniewy województwo Wielkopolskie Powiat Szamotulski

Przemoc w rodzinie - dane statystyczne za 2017 rok

Sprawozdanie z podjętych przez Policję działań wobec przemocy w rodzinie dotyczące procedury "Niebieskie Karty" w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.

 

 

 

LICZBA WYPEŁNIONYCH FORMULARZY NIEBIESKA KARTA

41

LICZBA FORMULARZY „NIEBIESKA KARTA” WEDŁUG MIEJSCA ZAMIESZKANIA OSOBY, CO DO KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE JEST DOTKNIĘTA PRZEMOCĄ W RODZINIE

MIASTO

18

WIEŚ

13

LICZBA OSÓB, CO DO KTÓRYCH ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE S¡ DOTKNIÊTE PRZEMOC¡ W RODZINIE

KOBIETY

41

MĘŻCZYŹNI

1

MAŁOLETNIE DZIEWCZĘTA

0

MAŁOLETNI CHŁOPCY

1

RAZEM

43

LICZBA OSÓB, WOBEC KTÓRYCH ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE STOSUJĄ

PRZEMOC W RODZINIE

KOBIETY

5

MĘŻCZYŹNI

37

NIELETNIE DZIEWCZĘTA

0

NIELETNI CHŁOPCY

0

RAZEM

42

LICZBA ZATRZYMANYCH OSÓB, WOBEC KTÓRYCH ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE STOSUJĄ PRZEMOC W RODZINIE

KOBIETY

0

MEŻCZYŹNI

4

NIELETNIE DZIEWCZĘTA

0

NIELETNI CHŁOPCY

0

RAZEM

4

LICZBA OSÓB WOBEC KTÓRYCH ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE STOSUJĄ PRZEMOC DOPROWADZONYCH W CELU WYTRZEŹWIENIA DO JEDNOSTEK POLICJI

KOBIETY

0

MĘŻCZYŹNI

8

NIELETNIE DZIEWCZĘTA

0

NIELETNI CHŁOPCY

0

RAZEM

8

LICZBA OSÓB, WOBEC KTÓRYCH ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE STOSUJĄ PRZEMOC BĘDĄC POD WPŁYWEM ALKOHOLU

KOBIETY

25

MĘŻCZYŹNI

25

NIELETNIE DZIEWCZĘTA

0

NIELETNI CHŁOPCY

0

RAZEM

0

LICZBA PRZYPADKÓW POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW PRZEMOCY

FIZYCZNA

26

PSYCHICZNA

35

SEKSUALNA

3

EKONOMICZNA

0

INNA

16

 

 

30.01.2018

 

 

 

 

Więcej...
Pniewy
+10°Creklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyAGENCJA@MICHALOWSKI.COM.PL   EWELINA@NASZEPNIEWY.COM.PL Tel: 61 29 10 644 , kom: 662 225 790

Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2978
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnści za treść zamieszczanych ogłoszeń, plakatów i reklam

INFORMACJA O COOKIES