- Nasze Miasto Pniewy województwo Wielkopolskie Powiat Szamotulski

Przemoc w rodzinie...Dane statystyczne

W 2020 roku policjanci sporządzili w sumie 128 formularzy „Niebieska Karta” w związku z podejrzeniem stosowania przemocy w rodzinie. Czy prawdziwe są stereotypy, że przemoc zawsze stosowana jest pod wpływem alkoholu, a pokrzywdzonymi przemocą są tylko kobiety? Poniżej prezentujemy dane statystyczne w zakresie wszczętych na terenie powiatu szamotulskiego procedur „Niebieska Karta”.

 

Na pewno słyszeli już państwo określenie „Niebieska Karta”. Pewnie większość wie, że to dokument, który sporządza się w sytuacji zaistnienia przemocy w rodzinie. Ale tak właściwie „Niebieska Karta”, to nie tylko dokument. Sporządzenie niniejszego formularza, wszczyna całą procedurę - ogół czynności podejmowanych i prowadzonych nie tylko przez Policję, ale i przez zespół osób będących przedstawicielami jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem istnienia przemocy w rodzinie.

 

Policja jest tylko jedną z instytucji, które mogą wszcząć w rodzinie procedurę „Niebieskie karty”. Na terenie powiatu szamotulskiego, w 2020 roku policjanci sporządzili w sumie 128 formularzy „Niebieska Karta”. W 23 przypadkach formularze dotyczyły kolejnych przypadków stosowania przemocy w rodzinie w trakcie trwającej już procedury.

 

Wbrew powszechnym przekonaniom, nie tylko kobiety stają się osobami dotkniętymi przemocą. Fakt jest taki, że na terenie naszego powiatu, na 148 osób pokrzywdzonych - 120 to kobiety, ale w 18 przypadkach pokrzywdzonymi byli też mężczyźni, a w 10 przypadkach – osoby małoletnie.

 

Mitem jest też stwierdzenie, że przemoc stosowana jest tylko w rodzinach, których członkowie nadużywają alkoholu. Na 129 podejrzanych o stosowanie przemocy w rodzinie- 89 było podejrzanych o stosowanie jej będąc pod wpływem alkoholu, a co za tym idzie, w 40 przypadkach przemoc była stosowana „na trzeźwo”.

 

Wartym zauważenia jest też fakt, iż przemoc, to nie tylko bicie… W wielu przypadkach sprawcy przemocy stosują różne jej formy. W 89 przypadkach odnotowano podejrzenie stosowania przemocy fizycznej, w 110 psychicznej, w 50- innego rodzaju przemoc, w 1 przypadku- przemoc seksualną, a w 3 przypadkach- przemoc ekonomiczną.

 

Gdzie możesz szukać pomocy, jeśli doświadczasz przemocy w rodzinie ?

 

 

 

 

ICZBA WYPEŁNIONYCH FORMULARZY NIEBIESKA KARTA

128

LICZBA FORMULARZY „NIEBIESKA KARTA” WEDŁUG MIEJSCA ZAMIESZKANIA OSOBY, CO DO KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE JEST DOTKNIĘTA PRZEMOCĄ W RODZINIE

MIASTO

50

WIEŚ

78

LICZBA OSÓB, CO DO KTÓRYCH ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE SĄ DOTKNIĘTE PRZEMOCĄ W RODZINIE

KOBIETY

120

MĘŻCZYŹNI

18

MAŁOLETNIE DZIEWCZĘTA

8

MAŁOLETNI CHŁOPCY

2

RAZEM

148

LICZBA OSÓB, WOBEC KTÓRYCH ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE STOSUJĄ

PRZEMOC W RODZINIE

KOBIETY

5

MĘŻCZYŹNI

123

NIELETNIE DZIEWCZĘTA

0

NIELETNI CHŁOPCY

1

RAZEM

129

LICZBA ZATRZYMANYCH OSÓB, WOBEC KTÓRYCH ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE STOSUJĄ PRZEMOC W RODZINIE

KOBIETY

1

MEŻCZYŹNI

14

NIELETNIE DZIEWCZĘTA

0

NIELETNI CHŁOPCY

0

RAZEM

15

LICZBA OSÓB DOPROWADZONYCH DO JEDNOSTEK POLICJI W CELU WYTRZEŹWIENIA, WOBEC KTÓRYCH ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE STOSUJĄ PRZEMOC W RODZINIE

KOBIETY

0

MĘŻCZYŹNI

31

NIELETNIE DZIEWCZĘTA

0

NIELETNI CHŁOPCY

0

RAZEM

31

LICZBA OSÓB, WOBEC KTÓRYCH ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE STOSUJĄ PRZEMOC BĘDĄC POD WPŁYWEM ALKOHOLU

KOBIETY

1

MĘŻCZYŹNI

88

NIELETNIE DZIEWCZĘTA

0

NIELETNI CHŁOPCY

0

RAZEM

89

LICZBA PRZYPADKÓW POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW PRZEMOCY

FIZYCZNA

89

PSYCHICZNA

110

SEKSUALNA

1

EKONOMICZNA

3

INNA

50

 

mł. asp. Sandra Chuda

 

(rysunek wykonany w ramach konkursu "I ty możesz zapobiegać przemocy". Autor: Maria Bąk)

 

 

12.01.2021

 

 

 

 

Więcej...
Pniewy
+10°Creklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyAGENCJA@MICHALOWSKI.COM.PL   EWELINA@NASZEPNIEWY.COM.PL Tel: 61 29 10 644 , kom: 662 225 790

Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2978
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnści za treść zamieszczanych ogłoszeń, plakatów i reklam

INFORMACJA O COOKIES