- Nasze Miasto Pniewy województwo Wielkopolskie Powiat Szamotulski

Raport dot. sytuacji na rynku pracy w Powiecie Szamotulskim do 19 czerwca 2020 r

Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach prowadzi nabór ciągły na Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców i przedsiębiorców niezatrudniających pracowników przyznawane na podstawie art. 15zzd ustawy z dn. 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 22 czerwca br. zostały ogłoszone ponownie nabory na dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych, pracodawców i organizacji pozarządowych.

Powiat Szamotulski dysponuje kwotą 50 milionów złotych z przeznaczeniem na pożyczki i dofinansowania w ramach ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19. Środki pochodzą z rezerwy Funduszu Pracy, a zadania wynikają z art. 15zzb - 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020, poz. 374 ze zm.)

Statystyka złożonych wniosków :

Wnioski o pożyczki:

  • Liczba wniosków o pożyczki złożonych do dnia 19.06.2020r. - 4417 (163 rozpatrzone negatywnie)
  • Liczba wniosków o pożyczki wypłaconych do dnia 06.2020r. - 4249

Wnioski o dofinansowania kosztów prowadzenia działalności i wynagrodzeń:

  • Liczba wniosków o dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności dla osób samozatrudnionych na dzień 19.06.2020r. - 513 (66 rozpatrzonych negatywnie)
  • Liczba wniosków o dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności dla osób samozatrudnionych wypłaconych na dzień 19.06.2020r. - 436
  • Liczba wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia dla pracodawców na dzień 19.06.2020r. - 378
  • Liczba wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia dla pracodawców wypłaconych do dnia 19.06.2020r. - 182

Dostępność Powiatowego Urzędu Pracy:

  1. Z dniem 4 maja 2020r. zmienione zostały godziny obsługi klientów w PUP. Obsługa klientów odbywa się w godzinach od 7:00 do 15:00.
  2. Obsługa infolinii w godzinach od 7:00 do 15:00, telefony kom.795 411 758 i 728 961 889).  

 

 

za: https://www.powiat-szamotuly.pl/

Więcej...
Pniewy
+10°Creklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyAGENCJA@MICHALOWSKI.COM.PL   EWELINA@NASZEPNIEWY.COM.PL Tel: 61 29 10 644 , kom: 662 225 790

Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2978
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnści za treść zamieszczanych ogłoszeń, plakatów i reklam

INFORMACJA O COOKIES