- Nasze Miasto Pniewy województwo Wielkopolskie Powiat Szamotulski

Razem dla bezpieczeństwa seniorów

Przedstawiciele instytucji dbających o bezpieczeństwo przeprowadzili spotkanie dla seniorów z Szamotuł. W prewencyjnych działaniach udział wzięli przedstawiciele Stowarzyszenia Diabetyków z Koła „Halszka”.

 

Policjanci z terenu powiatu szamotulskiego od ubiegłego roku realizują działania w ramach programu opracowanego przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu pod hasłem „Bezpieczne życie seniorów”. Celem programu jest podniesienie świadomości seniorów w zakresie wpływu na ich bezpieczeństwo prawidłowych zachowań w sytuacji zagrożenia, a także organizowanie wspólnych działań różnych organów na rzecz poprawy bezpieczeństwa seniorów.

 

Właśnie w ramach powyższego programu przedstawiciele służb oraz instytucji dbających o bezpieczeństwo razem uczestniczyli wczoraj w spotkaniu z seniorami z szamotulskiego Stowarzyszenia Diabetyków z Koła „Halszka”. Tematykę szeroko rozumianego bezpieczeństwa seniorów omawiali przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach, Szpitala Powiatowego w Szamotułach oraz Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szamotułach.

 

Spotkanie otworzył przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach. Na wstępie omówione zostały założenia programu „Bezpieczne Życie Seniorów”. Głównym celem spotkania ze strony Policji było przekazanie seniorom wiedzy na temat metod i sposobów działania oszustów oraz przypomnienie podstawowych zasad unikania zagrożenia. Zależy nam na tym, aby seniorzy byli świadomi tego, iż oszuści przeważnie chcą wykorzystać ich dobroduszność, przez co osoby starsze narażają się na utratę oszczędności życia. Znane metody działania oszustów poparto przykładami z terenu powiatu szamotulskiego.

 

Kolejnym punktem programu było wystąpienie ratownika medycznego z szamotulskiego szpitala. Funkcjonariusz omówił m.in. informacje dotyczące zasad funkcjonowania numerów alarmowych w kontekście udzielenia pomocy medycznej. Ponadto omówił zasady udzielania pierwszej pomocy przed medycznej. Przypomniał o tym, jak należy dbać o swoje zdrowie. Urszula Gołąb z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szamotułach omówiła m. in. zasady zdrowego żywienia oraz zasady higieny podczas przygotowywania posiłków. Przypomniała o tym, aby podczas zakupów koniecznie sprawdzać termin ważności produktów oraz aby unikać produktów niewiadomego pochodzenia. Omówiła również problematykę zatruć grzybami. Przy tej okazji seniorzy dowiedzieli się, że każdy kto ma wątpliwość czy zebrane grzyby są jadalne może przyjść z nimi do Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, gdzie znajdują się przeszkoleni pracownicy, którzy pomogą nam rozwiązać niniejszy problem.

 

 

Kolejne spotkanie z seniorami zostało zaplanowane w Pniewach.

 

 

 

 

 

 

06.03.2015

 

Więcej...
Pniewy
+10°Creklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyAGENCJA@MICHALOWSKI.COM.PL   EWELINA@NASZEPNIEWY.COM.PL Tel: 61 29 10 644 , kom: 662 225 790

Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2978
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnści za treść zamieszczanych ogłoszeń, plakatów i reklam

INFORMACJA O COOKIES