Realizacja wniosków z debaty społecznej

W związku z tematami poruszanymi na debacie społecznej, która odbyła się w czerwcu w Szamotułach, część problemów zgłoszonych przez mieszkańców ze względu na niezbędne kompetencje, tutejsza jednostka Policji przekazała do właściwych instytucji zajmujących się omawianą tematyką. Publikujemy informacje, które otrzymaliśmy w odpowiedzi na część propozycji mieszkańców.

 

Do propozycji uczestników debaty odniósł się Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły oraz Rejon Dróg Wojewódzkich w Szamotułach.

 

Mieszkańcy wnioskowali m. in. o zwiększenie ilości pojemników na nieczystości na terenie miasta oraz gminy Szamotuły. Zgodnie z odpowiedzią propozycja zostanie uwzględniona w projekcie budżetu na 2016 rok. W związku z propozycjami mieszkańców, urząd analizuje również potrzebę zamontowania lustra drogowego U-18a na ul. Nowej w Szamotułach.

 

Mieszkańcy zwracali uwagę na utrudnienia w ruchu drogowym w okolicy przejazdu kolejowego. Problem ten został częściowo rozwiązany dzięki remontowi ul. Targowej ponieważ część kierujących pojazdami może poruszać się boczną drogą.

 

Kolejnym problemem zgłoszonym przez mieszkańców była lokalizacja drzew na ścieżce rowerowej na ul. Sportowej w Szamotułach, co w minimalnym stopniu utrudnia ruch rowerzystów. W celu likwidacji powyższych utrudnień, zaproponowano wprowadzenie ruchu rowerowego dodatkowo na ciągu pieszym na odcinku ul. Sportowej od skrzyżowania ul. Staszica ul. 3 maja w Szamotułach.

 

Uczestnicy debaty poruszyli również problem złego stanu nawierzchni drogi Rzecin - Jasionna. W odpowiedzi na wnioski dowiedzieliśmy się, iż aktualnie trwa procedura przetargowa na remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 149 na odcinku od km 13 +500 do km 14 +700 czyli na długości 1,2 km. Przewidywany termin remontu, w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia przetargu to koniec listopada br. Ze względu na ograniczone środki finansowe, jakimi dysponuje rejon dróg, na pozostałym odcinku drogi przewidziane są coroczne remonty cząstkowe, które mają zapewnić odpowiedni stan techniczny nawierzchni do czasu wykonania gruntownych remontów drogi.

 

02.09.2015

 

Więcej...
Pniewy
+10°Creklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyAGENCJA@MICHALOWSKI.COM.PL   EWELINA@NASZEPNIEWY.COM.PL Tel: 61 29 10 644 , kom: 662 225 790

Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2978
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnści za treść zamieszczanych ogłoszeń, plakatów i reklam

INFORMACJA O COOKIES