- Nasze Miasto Pniewy województwo Wielkopolskie Powiat Szamotulski

Realizujemy projekt

 

„Akademia rozwoju kompetencji kluczowych w Gminie Pniewy”

 

 

Rozpoczyna się realizacja projektu pt. „Akademia rozwoju kompetencji kluczowych w Gminie Pniewy” w ramach Poddziałania 8.1.2 Kształcenie ogólne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Gmina Pniewy jest Partnerem w projekcie, a głównym Beneficjentem jest Fundacja Dar Edukacji, która odpowiedzialna będzie za prawidłową realizację i rozliczenie zadania. W projekcie uczestniczą wszystkie szkoły z naszej gminy w zakresie kształcenia ogólnego: Szkoła Podstawowa w Chełmnie, Szkoła Podstawowa w Nojewie, Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pniewach oraz Zespół Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach (Liceum Ogólnokształcące).

 

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w naszych szkołach poprzez organizację zajęć dodatkowych w zakresie języków obcych, matematyki, przedmiotów przyrodniczych, doradztwa zawodowo-edukacyjnego oraz zajęć dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (łącznie dla 760 osób), doposażenie i utworzenie nowych pracowni dydaktycznychw dziedzinach matematyczno-przyrodniczych, zakup sprzętu niezbędnego do indywidualizacji pracy z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych oraz objęcie szkoleniami i studiami 18 nauczycieli w okresie od 01.09.2018 do 30.06.2020 r.

 

Zakłada się, że dzięki realizacji projektu:

  1. zostanie stworzonych bądź doposażonych 20 pracowni dydaktycznych m.in. matematycznych, chemicznych, fizycznych,
  2. 80 % uczniów objętych wsparciem podniesie kompetencje kluczowe,
  3. 100 % nauczycieli podniesie kompetencje lub uzyska kwalifikacje zawodowe,
  4. 3 szkoły podstawowe zostaną doposażone w narzędzia niezbędne do pracy z uczniem o szczególnych potrzebach wychowawczych i edukacyjnych.

 

 

Całkowita wartość projektu wynosi 1 563 073,62 zł, w tym wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich wynosi 1 483 923,62 zł.

 

 

za: https://www.pniewy.wlkp.pl

Więcej...
Pniewy
+10°Creklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyAGENCJA@MICHALOWSKI.COM.PL   EWELINA@NASZEPNIEWY.COM.PL Tel: 61 29 10 644 , kom: 662 225 790

Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2978
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnści za treść zamieszczanych ogłoszeń, plakatów i reklam

INFORMACJA O COOKIES