- Nasze Miasto Pniewy województwo Wielkopolskie Powiat Szamotulski

Rozbudowa drogi gminnej ulicy Polnej w Pniewach

INFORMACJA

o realizacji zadania pn.

„Rozbudowa drogi gminnej – ul. Polnej w Pniewach”.

 

Informuję, że dnia 20 sierpnia bieżącego roku podpisałem z up. Burmistrza Gminy Pniewy umowę z wykonawcą na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej –    ul. Polnej w Pniewach”.

 

Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę ciągu drogowego zlokalizowanego pomiędzy ul. Wroniecką i Wiśniową.

 

Roboty drogowe, rozpoczną się w najbliższych dniach. Taka inwestycja zawsze powoduje utrudnienia dla ruchu ulicznego. Jest to nieuniknione również w przypadku realizacji przedmiotowego zadania. Sądzę jednak, że efekt końcowy da nam poczucie, iż warto było znosić czasowe niedogodności.

 

W trakcie realizacji robót drogowych zostanie utrzymana możliwość korzystania z terenu, na którym prowadzone będą roboty budowalne, lecz z przyczyn obiektywnych z ograniczeniami. 

 

Dodatkowo, w celu zminimalizowania utrudnień komunikacyjnych została uruchomiona, poprzez wygruzowanie nawierzchni, droga gruntowa łącząca ul. Wspólną i ul. Wiśniową (skrzyżowanie przed cmentarzem ss. Urszulanek) oraz  droga stanowiąca fragment ul. Jagiellońskiej - pomiędzy ul. Wspólną i ul. Słowiańską.

 

W umowie termin zakończenia ww. robót jest określony na 13 grudnia br., więc spodziewać się należy, że w tym terminie roboty zostaną zakończone.

 

                                                                  Za wszelkie utrudnienia przepraszam

 

                                                                        Z-ca Burmistrza Gminy Pniewy

                                                   /-/  Józef Ćwiertnia 

Pniewy, dnia 21 sierpnia 2019 r.

 

 

 

 

 

 

za: https://www.pniewy.wlkp.pl

Więcej...
Pniewy
+10°Creklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyAGENCJA@MICHALOWSKI.COM.PL   EWELINA@NASZEPNIEWY.COM.PL Tel: 61 29 10 644 , kom: 662 225 790

Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2978
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnści za treść zamieszczanych ogłoszeń, plakatów i reklam

INFORMACJA O COOKIES