- Nasze Miasto Pniewy województwo Wielkopolskie Powiat Szamotulski

Rozmowa z Marcinem Korpikiem - KWW Wspólnie dla Miasta i Gminy Pniewy

 

 

Co Pana zdaniem może wyróżniać w najbliższych wyborach samorządowych komitet wyborczy pana Edwarda Musiała od innych komitetów?

 

Uważam, że to co wyróżnia komitet wyborczy pana Edwarda Musiała od innych to realne i rzeczowe założenia planu wyborczego. Obniżenie stawek za wodę, pensji Burmistrza, wykorzystywanie środków rządowych i unijnych, pozyskiwanie inwestorów, budowa kanalizacji na brakujących odcinkach, poprawa zasięgu telefonii komórkowej, budowa obwodnicy oraz  dróg i ścieżek rowerowych itd. Bezpieczeństwo, ekologia, zdrowie i finanse są to sprawy, które dotyczą najważniejszych sfer naszego życia.
 
Plan wyborczy pana Edwarda Musiała może znacząco wpłynąć na poprawę konfortu życia mieszkańców Miasta i Gminy.
 
 
 
Kandyduje Pan do Rady Miejskiej Pniewy z okręgu numer 15: Karmin, Konin, Konin-Huby, Koninek, Podpniewki, Psarce, Psarki, Rudka – jaki może Pan wnieść wkład pracy, który w przyszłości odczują korzystnie mieszkańcy tego okręgu?
 
 
Jestem człowiekiem otwartym na dialogi i wyzwania. Im wyżej zawieszona poprzeczka, tym większa motywacja do działania. Nie odpuszczam bez walki i wyczerpania wszystkich możliwości, osiągnięcia powieżonych mi zadań. Pracowitość, sumienność,cierpliwość i wytrwałość, upór i determinacja to cechy, które mogą wnieść znaczący wkład w przypadku wybrania mnie do Rady Gminy.
 
 
 
Mieszka Pan w Koninie. Co chciałby Pan zrobić dla tej wioski i jej mieszkańców, jako radny?
 
 
Myślę, że naważniejszą i najpilniejszą sprawą jest kanalizacja, a co za tym idzie nowe chodniki i krawężniki. Rozbudowanie placu zabaw, czy poprawa stanu drogi Pniewy -Konin oraz polepszenie zasiegu telefonii komórkowej też są istotnymi tematami. Dla mnie jednak najważniejszymi sprawami będą te,s które będą zgłaszać mieszkańcy mojego okręgu wyborczego. Dołożę wszelkich starań aby ich realne sugestie i propozycje nie pozostały bez odpowiedzi i działania.
 
 
 
Dziękuję Marcin Korpik
Więcej...
Pniewy
+10°Creklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyAGENCJA@MICHALOWSKI.COM.PL   EWELINA@NASZEPNIEWY.COM.PL Tel: 61 29 10 644 , kom: 662 225 790

Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2978
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnści za treść zamieszczanych ogłoszeń, plakatów i reklam

INFORMACJA O COOKIES