- Nasze Miasto Pniewy województwo Wielkopolskie Powiat Szamotulski

Rozmowa z Panią dyrektor Przedszkola Miś

O wzrastającym zainteresowaniu rodziców wychowaniem przedszkolnym, o wynikach rekrutacji i … co poradzić tym, których dzieci nie dostały się do przedszkola? Rozmowa z Panią dyrektor Przedszkola Miś w Pniewach, Haliną Łopatą…

 

 

1. W Przedszkolu Miś zakończyła się właśnie rekrutacja dzieci na rok przedszkolny 2013/2014. Jak może Pani krótko scharakteryzować jej wyniki? Czy była to trudna rekrutacja?

 

 

Rekrutacja tegoroczna była tak samo trudna jak ta w roku  ubiegłym . Do  września 2012 przyjmowaliśmy wszystkie chętne dzieci. Przedszkole z roku na rok się rozrastało.

 

Organ Prowadzący zapewniał środki finansowe na adaptację i modernizację bazy lokalowej, tworzyliśmy nowe oddziały we wszystkich  pomieszczeniach , które się do tego nadawały.

 

W tej chwili  nie ma już takich możliwości , a zainteresowanie rodziców wychowaniem przedszkolnym ciągle wzrasta, co oceniam bardzo pozytywnie.

 

Rodzice są bowiem coraz bardziej świadomi że  wiek przedszkolny, to czas intensywnego rozwoju każdego dziecka, okres największych i najistotniejszych zmian w jego dotychczasowym życiu. Wiąże się to również z  planowanym obniżeniem obowiązku szkolnego do 6-ciu lat.

 

 

2.Ile dzieci nie zostało przyjętych? Co może Pani poradzić rodzicom, których dzieci nie dostały się do przedszkola? Zwłaszcza rodzice 3-latków mogą czuć się rozczarowani, gdyż pierwszeństwo mają dzieci starsze… (oczywiście nie tylko w „Misiu”)

 

 

Na nowy rok szkolny zgłoszono  319 dzieci . W przedszkolu mamy  XI oddziałów  wiekowych , ( w/g orzeczenia organizacyjnego 265 miejsc ) przyjęliśmy 275 dzieci , po 25 osób w grupie.

 

Jak widać do placówki  nie dostało się 43 dzieci. Są to przede wszystkim  dzieci urodzone  w 2010r, o  rok starsze i o rok młodsze. Zgodnie bowiem z przepisami  dzieci 5 i 6-cio letnie są zobowiązane do rocznego przygotowania przedszkolnego i dla nich musi być miejsce bądź  w przedszkolu, bądź w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej. Komisja Rekrutacyjna  decydując o przyjęciu dzieci kierowała się  opublikowanymi kryteriami, ale jak to bywa  w życiu , wiele osób będzie zawiedzionych i nie zadowolonych.

 

Drodzy Rodzice dzieci nieprzyjętych , przygotowujcie swoje „skarby” do podjęcia roli przedszkolaka, a za rok będzie im o wiele łatwiej wkroczyć w świat rówieśniczy. Jestem przekonana że w przyszłym roku (w związku z planowanymi zmianami  o obowiązku szkolnym) w pniewskim „MISIU” będzie więcej wolnych miejsc, a dzieci w tym roku odrzucone w przyszłym będą miały pierwszeństwo.

 

 

Serdecznie dziękuję za rozmowę...

Więcej...
Pniewy
+10°Creklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyAGENCJA@MICHALOWSKI.COM.PL   EWELINA@NASZEPNIEWY.COM.PL Tel: 61 29 10 644 , kom: 662 225 790

Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2978
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnści za treść zamieszczanych ogłoszeń, plakatów i reklam

INFORMACJA O COOKIES