- Nasze Miasto Pniewy województwo Wielkopolskie Powiat Szamotulski

Rzeźby lodowe w maju!

Przymrozki –- jak można przed nimi ochronić rośliny

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesy życiowe roślin przebiegają w przedziale temperatur dodatnich, przymrozek (mróz) do minus 50C (bywa że do – 80C),  w maju, może wyrządzić szkody nie tylko w szkółce leśnej , ale też w uprawach rolniczych, ogrodniczych czy sadowniczych. Przymrozek w ciągu jednej nocy (2-3 godzin) może zniszczyć wszystkie rośliny. Szczególnie wrażliwe na niskie temperatury są siewki buka, dębu, jesionu i jodły.

 

 

 

 

Jedną z metod ochrony roślin przed przymrozkami jest deszczowanie, stosowane w Nadleśnictwie Pniewy, Szkółce Dąbrowa. Decyzję o zastosowaniu deszczowania ochronnego podejmuje się na podstawie ostrzeżeń służby meteorologicznej, lub informacji w środkach masowego przekazu.

 

 

 

Deszczowanie powoduje wyzwalanie ciepła z dostarczanej i zamarzającej wody na powierzchni zraszanych sadzonek, a tym samym wzrost temperatury powietrza. Podczas zamarzania 1 litr wody wydziela aż 80 kcal ciepła. Skuteczność zabiegu zależy od temperatury, wilgotności powietrza, prędkości wiatru, fazy rozwojowej rośliny jak i jakością zraszaczy (dysza, czas obrotu).

 

 

Mirosław Czapracki

Więcej...
Pniewy
+10°Creklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyAGENCJA@MICHALOWSKI.COM.PL   EWELINA@NASZEPNIEWY.COM.PL Tel: 61 29 10 644 , kom: 662 225 790

Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2978
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnści za treść zamieszczanych ogłoszeń, plakatów i reklam

INFORMACJA O COOKIES