- Nasze Miasto Pniewy województwo Wielkopolskie Powiat Szamotulski

Sokół - czy Chojara znajdzie sponsorów???

 

17 maja o godz. 19: 00 w Bunga Bunga Club (obok Stadionu Miejskiego przy ul. Konińskiej 9 w Pniewach) odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu Sportowego „Sokół” Pniewy.

 

Celem Walnego Zebrania było wybranie nowych władz klubu na kadencję 2012-2016 i przyjęcie sprawozdań z mijającej kadencji. Przewodniczącym obrad jednogłośnie wybrano pana Franciszka Szymkowiaka.

 

Na początku zebrania ustalono skład komisji czuwających nad prawidłowym przebiegiem obrad i przedstawiono następujące sprawozdania: z działalności zarządu, finansowe, z działalności sekcji jeździeckiej, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

 

Prawomocność zebrania stwierdził pan Andrzej Paczkowski przewodniczący Komisji Mandatowej.  W głosowaniu nad absolutorium ustępujący zarząd otrzymał pełne poparcie zebranych.

 

W wolnych głosach pan Michał Chojara, jako Przewodniczący Rady Strefy Poznańskiej poinformował o przymiarce do przejęcia rozgrywek ligowych przez ten organ członkowski od Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej w Poznaniu, który od tego momentu skupiłby się na realizacji pozostałych działań statutowych. Ponadto, jako członek zarządu klubu zaoferował swoją pomoc w poszukiwaniu sponsorów mogących wesprzeć klub w przypadku awansu do IV ligi. Z kolei pan Paweł Prętki zaapelował do trenerów i kierowników drużyn młodzieżowych, aby jeszcze bardziej zaangażować się w pracę z młodzieżą, ponieważ powstają kolejne podmioty na terenie gminy Pniewy oferujące swoje zajęcia dla dzieci i młodzieży.

 

W najważniejszej części wieczoru dokonano wyboru zarządu klubu na kolejne lata. Wszystkie zgłoszone kandydatury spośród osób, które wyraziły wolę członkostwa w zarządzie (z kandydowania zrezygnował pan Piotr Kandulski) zostały jednogłośnie zaaprobowane. W porównaniu z zarządem, który kończył kadencję (w ciągu 4 lat doszło do ponad 1/3 zmian osobowych w jego składzie, łącznie z podjęciem uchwał o zmniejszeniu liczby miejsc w zarządzie) doszło do 3 zmian. Do składu zarządu dołączyli panowie Robert Kubik i Kazimierz Stachowski, a odszedł pan Piotr Kandulski. Przewodniczącym organu nadzorczego klubu pozostał pan Witold Musiał, a prezesem klubu przez kolejne 4 lata pozostanie pan Wojciech Michalski.

 

Na zakończenie zebrania prezes Wojciech Michalski podziękował panu Piotrowi Kandulskiemu za dotychczasową pracę w zarządzie klubu oraz wszystkim zebranym za przybycie. 

 

(Andrzej Konieczny)

Więcej...
Pniewy
+10°Creklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyAGENCJA@MICHALOWSKI.COM.PL   EWELINA@NASZEPNIEWY.COM.PL Tel: 61 29 10 644 , kom: 662 225 790

Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2978
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnści za treść zamieszczanych ogłoszeń, plakatów i reklam

INFORMACJA O COOKIES