- Nasze Miasto Pniewy województwo Wielkopolskie Powiat Szamotulski

Spotkanie z Ekonomią Społeczną

W dniu 15.06.2020 odbyło się  Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie  Członków Spółdzielni Socjalnej Horyzont w Pniewach. W spotkaniu uczestniczyli członkowie założyciele spółdzielni tj. Pan Jarosław Przewoźny- Burmistrz Pniew oraz Pan Stanisław Mannek - Wójt Gminy Kwilcz, członkowie Zarządu Spółdzielni Socjalnej, Kierownik Centrum Integracji Społecznej „Ostoja”, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach oraz pracownicy urzędu miejskiego na co dzień współpracujący ze Spółdzielnią.

 

Celem zgromadzenia było omówienie sytuacji finansowej i podsumowanie działalności Spółdzielni Socjalnej Horyzont w 2019 r.  oraz przedstawienie planów na kolejne lata działalności. Zarząd Spółdzielni Socjalnej Horyzont otrzymał jednogłośnie absolutorium Członków Założycieli.

 

Po zakończeniu Walnego Zgromadzenia odbyło się dalsza część spotkania, na które przybyli przedstawiciele gmin – Pan Roman Napierała Burmistrz Ostroroga wraz z Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej Panią Magdalena Dąbrowską, Pani Irena Rakowska Wójt Obrzycka z przedstawicielem tamtejszego Ośrodka Pomocy Społecznej Panem Marcinem Greczką oraz współzałożycielka Fundacji Barka Pani Barbara Sadowska wraz z  Panią Dagmarą Szlandrowicz.  

 

Przedmiotem spotkania w tym gronie było omówienie możliwości współpracy obu samorządów  przy wykorzystaniu formuły  ekonomii społecznej sprawdzonej na terenie naszej gminy. Z tego też powodu mając na uwadze dalszy rozwój, Spółdzielnia Socjalna za pośrednictwem Wielkopolskiego Centrum Ekonomii Solidarne kierowanej przez Fundację Wzajemnej Pomocy „BARKA” złożyła wstępny wniosek o dofinansowanie swojej działalności. Wniosek zakłada poszerzenie działalności spółdzielni i przyjęcie nowych członków do Spółdzielni tzn. Gminy Ostroróg i Gminy Wiejskiej Obrzycko. Powyższe rozwiązanie daje możliwość zakupu nowego sprzętu, wykonywanie szerszego zakresu usług oraz zatrudnienie przez Spółdzielnie  kolejnych czterech osób bezrobotnych z terenu obu gmin.

 

Obecna działalność Spółdzielni opiera się m.in. na zapewnieniu założycielom  Gminie Pniewy i Gminie Kwilcz rodzimej działalności zajmującej się pielęgnacją i porządkowaniem gminnych terenów zielonych oraz zapewnienie stałych miejsc pracy osobom długotrwale bezrobotnym.

 

Włodarze przybyłych gmin wysłuchali wprowadzenia Pani Barbary Sadowskiej do tematu o  pozytywnych aspektach rozwoju spółdzielni i o korzyściach jakich niesie dla nich nawiązanie współpracy z Fundacją Barka i przyłączenie się do już działającej Spółdzielni w Pniewach.

 

Następnie po krótkiej debacie i wymienieniu wszystkich  „za i przeciw” Burmistrz Jarosław Przewoźny zaproponował krótki spacer do siedzib CIS „Ostoja” i Spółdzielni „Horyzont”, które znajdują się przy ulicy Targowej 14 w Pniewach aby zobaczyć naocznie na czym polegają działania ośrodków ekonomii społecznej działających w Gminie Pniewy.

 

Zaproszeni goście mogli zobaczyć m.in. sprzęt na którym pracują na co dzień spółdzielcy, warsztat krawiecki i ogrodniczy oraz porozmawiać bezpośrednio z niektórymi pracownikami „Horyzontu” o tym co daje im praca w spółdzielni, czy uczestnictwo w warsztatach Cis-u. Nie możemy zapominać, że oprócz korzyści finansowych jakie niosą uzyskiwane dofinansowania najważniejszą sprawą jest zapewnienie miejsc pracy oraz rozwoju społecznego i zawodowego osób znajdujących się w tych trudniejszych momentach życia.

 

W najbliższym czasie planowane jest kolejne spotkanie mające doprecyzować zasady współpracy.

 

 

 

 

za: https://www.pniewy.wlkp.pl/

Więcej...
Pniewy
+10°Creklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyAGENCJA@MICHALOWSKI.COM.PL   EWELINA@NASZEPNIEWY.COM.PL Tel: 61 29 10 644 , kom: 662 225 790

Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2978
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnści za treść zamieszczanych ogłoszeń, plakatów i reklam

INFORMACJA O COOKIES