- Nasze Miasto Pniewy województwo Wielkopolskie Powiat Szamotulski

Sprawozdanie zarządu Osp w Pniewach z działalności za rok 2013

Fotogaleria. Kliknij na zdjęcie...

 

I. Działalność organizacyjna

 

Ilość członków na dzień 1 stycznia 2013 roku – 87

 

W okresie sprawozdawczym przybyło 2 członków.

 

Stan członków na dzień 31 grudnia 2013 r.  – 89

 

Zarząd odbył 8 protokołowanych posiedzeń, 6 posiedzenia nie protokołowane, 4 zebrania otwarte dla wszystkich członków.

 

13 stycznia uczestniczyliśmy w organizacji WOŚP, wraz z pokazem na Hali Sportowo-Widowiskowej,

24 stycznia odbyło się spotkanie z dyrektorem firmy Honda, gdzie przekazano nam sprzęt do czynności na wysokościach,

2 lutego zorganizowaliśmy na Hali OSiR bezpłatny koncert dla mieszkańców zespołu TheBeatelmen, koncert  odbył się z okazji 120 lecia naszej jednostki,

9 lutego Strażacy OSP Pniewy wraz ze strażakami ze Stęszewa, Swarzędza, Wągrowca, Krzesin, Poznania, Mosiny. Ścinawki Dolnej, Bydgoszczy, Szamotuł, Siedlc i ekipą woda lód z Warszawy zorganizowali manewry na lodzie w Pniewskich Łazienkach. Strażacy próbowali własnych sił w samoratowaniu w przypadku załamania się lodu, również zostały przećwiczone profesjonalne sposoby ratowania poszkodowanych za pomocą m.in. niedawno zakupionych sań lodowych. Ćwiczenia zostały poprzedzone kilkugodzinnym szkoleniem w strażnicy.

1 marca odbyło się Zebranie Walne OSP

4 marca uczestniczyliśmy w pogadance i szkoleniu dla uczniów szkoły Podstawowej w Pniewach na temat udzielania pierwszej pomocy,

6 kwietnia strażacy uczestniczyli w szkoleniu z ratownictwa technicznego w PSP Szamotuły,

 

Główne uroczystości jubileuszowe 120 lecia:

4 maja odbyły się pokazy na Rynku w Pniewach / budowa fasady kamienicy na strażnicy i przeniesienie jej na Rynek, pokazy w przekroju historycznym, sprzęt, konie, strażacy z Sierakowa, Zamorza, itd./

5 maja zbiórka w strażnicy, przemarsz n mszę św., uroczystości na Rynku i poczęstunek w restauracji Zacisze

4 maja delegacja jednostki uczestniczyła w jubileuszu OSP Lubosz,

19 maja strażacy w organizowali i przeprowadzali zawody sprawnościowe na stadionie KS. Sokół z okazji Międzynarodowych Igrzysk Młodzieży,

20 maja współorganizowaliśmy gry miejskie uczniów Szkoły Podstawowej w Pniewach z finałem w strażnicy,

1 czerwca strażacy MDP uczestniczyli w rajdzie sprawnościowym, organizowanym przez KOLD,

15 sierpnia nasze dziewczyny/ druhny pojechała do Wielenia w celu sprawdzenia swoich możliwości, oraz dokształcenia się w zakresie przeciw pożarowym, oraz technicznym. Ćwiczenia trwały cztery dni.

15 września zorganizowaliśmy kolejny raz Drzwi Otwarte u Przyjaciół Strażaków,

19 września przeprowadziliśmy próbne alarmy we wszystkich miejskich szkołach oraz w Chełmnie – łącznie 7 alarmów,

6 października zabezpieczaliśmy medycznie Bieg Papieski,

17 października przeprowadziliśmy próbny alarm w firmie Honda,

29 października odbieraliśmy sprzęt ratownictwa technicznego LUKAS,

13 listopada odbył się przegląd techniczny samochodów, sprzętu oraz zaplecza garażowego, ocena 5,73,

24 listopada odbył się egzamin kończący 66 godziny kurs KPP,

26 listopada uczestniczyliśmy w uroczystym przekazaniu pojazdu i sprzętu  w OSP Turowo,

31 grudnia zabezpieczaliśmy pokazy sztucznych ogni na Rynku.

 

Poczet sztandarowy i strażacy brali udział w uroczystościach kościelnych i wydarzeniach okolicznościowych gminy.

 

II. Wyjazdy ratowniczo gaśnicze

Wypadki                  26

Inne                        16

Owady                    17

Pożary                     35

Wiatr                       6

Olej                         9

Woda                      34

Zabezpieczenie         3

 

Działania na terenie gminy 141 wyjazdy

Działania poza gminą 3 wyjazdy

Działania poza powiatem 2 wyjazdy

Razem 146 wyjazdów

 

 

 

 

III. Udział strażaków w akcjach

1.      Martyńska Ewa                     109

2.      Woźniak Piotr                        96

3.      Dolemba Michał                     85

4.      Patrzyk Michał                       83

5.      Martyński Jacek                     80

6.      Cyraniak Mateusz                   79

7.      Luftman Artur                        79

8.      Zielonacki Bartosz                  78

9.      Derdowski Paweł                   64

10.    Potomski Julian                      62

11.    Beńka Jarosław                      60

12.    Fitzner        Adrian                  51

13.    Szulc Paulina                          50

14.    Cyraniak Edward                     37

15.    Zaporowski Aleksander            32

16.    Dziurleja Zdzisław                   18

17.    Białas Kazimierz                      16

18.    Zimoń Łukasz                          10

19.    Łęszczak Piotr                          9

20.    Błaszyk Przemysław                 7

21.    Klimek Michał                           6

22.    Kowalczuk Adam                      6

23.    Woźniak Ryszard                      5

24.    Derdowska Adrianna                 5

25.    Maciejewski Krzysztof                4

26.    Dolny Andrzej                           4

27.    Konieczny Waldemar                 3

28.    Wieczorek Zbigniew                  2

29.    Pruss Waldemar                       1

30.    Hładki Andrzej                          1

31.     Piechocki Michał     - płetwonurek

W okresie roku sprawozdawczego prowadzono różnego rodzaju szkolenia wewnętrzne, korzystając z usług naszych strażaków, którzy posiadają wiedzę oraz uprawnienia do szkoleń. W miesiącu maju prowadzono szkolenia związane z rozwijaniem linii gaśniczych i sprawnością w tym zakresie, dotyczyło to młodzieży jak i pozostałych członków. Finałem  ćwiczeń był udział w  gminnych zawodach sportowo-pożarniczych.

 

Informacja o działalności Sekcji Płetwonurków OSP Pniewy

W roku 2013 członkowie naszej Sekcji brali udział w szkoleniach i nurkowaniach podwyższających kwalifikacje i bezpieczeństwo nurkowania.

1. Jak co roku nurkujemy z zaprzyjaźnionymi strażakami z   OSP Międzychód, OSP Sieraków oraz OSP Mares Koszalin  gdzie mamy możliwość uczestniczenia w nurkowaniach wrakowych na Bałtyku.

Każde spotkanie jest okazją do wymiany doświadczeń z zakresu nowych technik nurkowych i bezpieczeństwa w nurkowaniu.

2. W 2013 nastąpił dalszy rozwój oddycharek o obiegu zamkniętym powstał mccr HALITUS który był prezentowany na konferencji  nurków techniczny BALTICTECH w Gdyni oraz został nakręcony film dokumentalny o projektowaniu i budowie tego urządzenia, pełna prezentacja filmu na początku marca.

Rok 2013 minął zgodnie z maksymą „ Tyle wyjść ile wejść”

 

 

IV. Finanse i majątek jednostki

Druhny i druhowie, szanowni goście, nasz jednostka dysponuje bardzo dobrym wyposażeniem i sprzętem/ nie znaczy to że nie powinniśmy go wymieniać unowocześniać i ciągle dbać o te rozwiązania , które sprawiają, że jesteśmy bardziej skuteczni w działaniu i zabezpieczający ratowników/.

Nasz finanse opierają się na budżecie gminy i środkach własnych, które pozyskujemy z daru mieszkańców, darowizn i od przyjaciół straży.

Wszystkie opłaty za media,  utrzymanie obiektu i pomieszczeń, utrzymanie w gotowości bojowej jednostki są kosztem i zadaniem własnym gminy. Dziękujemy Radzie Miejskiej i Burmistrzom za decyzje finansowe, za przychylność oraz zaufanie we wszystkie nasze działania.

Jednak straż to nie tylko zadania strażaków ochotników, to nie tylko udział w akcjach, to cały szereg obowiązków: ciągłe utrzymanie sprzętu w gotowości, naprawy, konserwacje , serwisy, sprzątanie, pranie, malowanie, mycie - cały obiekt strażnicy jest w naszym utrzymaniu. My to realizujemy na co dzień.

Również wielkie podziękowania czynie w stronę druhów, którzy corocznie idą na kwestę.

 

I. Strażacy pomagający w obchodach 120 lecia OSP Pniewy:

1. Białas Ewa

2. Martyńska Jolanta

3. Gola Anna

4. Maciejewski Tomasz

5. Nowicki Dariusz

6. Marszałkiewicz Tadeusz

7. Wycinek Bogdan

 

II. Młodzież pomagająca w zabezpieczeniach:

1. Łuczak Adrian

2. Jankowski Damian
3. Skóra Weronika
4. Patrzyk Agnieszka
5. Konieczna Natalia
6. Pawłowski Przemysław
7. Helpa Krzysztof
8. Klimek Bartosz
9. Potomski Michał
10.Patrzyk Piotr

 

Zakupy wyposażenia, inwestycje i remonty:

Największa inwestycja ubiegłego roku to remont elewacji, który polegał na ociepleniu, nowym tynku, malowaniu, wymianie rynien, parapetów i okien w wieży strażnicy oraz malowanie elewacji magazynu.

Dokończono remont klatki schodowej przez ułożenie nowych desek dębowych na schodach i nowej balustrady.

Zakupiono rozszerzony zestaw do ratownictwa LUKAS, zestaw ratownictwa medycznego z R-1 z  3 deskami  ortopedycznymi, dwa aparaty oddechowe, trzy hełmy, sprzęt wysokościowy, rezerwową butlę tlenową na 10 l, nosze składane, nosze płachtowe, teleskopową drabinę, rękawice ochronne, pasy bojowe, mundury, buty, klucze do hydrantów, środek do neutralizacji olejów.

Dziesiątki elementów do napraw, eksploatacji i utrzymania majątku , którego wartość przekracza  2 mln zł.

Wszystko co znajduje się na ul. Wolności 21, aby było sprawne , czyste, przyjemne i zachęcało to działania do dzieło naszych ochotników.

 

V. Zakończenie

Dziękuję wszystkim druhom za ofiarność, aktywność , dyscyplinę i koleżeńskość. To są przymioty dzięki którym stanowimy zgrany zespół, zespół kolegów, przyjaciół i ratowników. To my jesteśmy grupą ludzi w różnym wieku, o różnych zainteresowaniach i różnych temperamentach.

Wam wszystkim i waszym rodzinom, życzę dużo zdrowia, sukcesów osobistych, satysfakcji i zadowolenia ze służby.

Dziękuję władzom gminy, sponsorom, przyjaciołom i darczyńcom.

Dziękuje strażakom PSP

Dziękuje za wysłuchanie sprawozdania Zarządu.

 

 

Bogu na chwałę

Bliźniemu na ratunek

Za Zarząd OSP

Prezes Andrzej Hładki

 

Więcej...
Pniewy
+10°Creklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyAGENCJA@MICHALOWSKI.COM.PL   EWELINA@NASZEPNIEWY.COM.PL Tel: 61 29 10 644 , kom: 662 225 790

Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2978
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnści za treść zamieszczanych ogłoszeń, plakatów i reklam

INFORMACJA O COOKIES