- Nasze Miasto Pniewy województwo Wielkopolskie Powiat Szamotulski

STAN BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH STYCZEŃ - CZERWIEC 2015

ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W SZAMOTUŁACH ZA MIESIĄCE STYCZEŃ - CZERWIEC 2015 R.

 

Na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach w analizowanym okresie zanotowano 13 wypadków drogowych w tym 13 osób rannych, 4 osoby zabite. Ponadto odnotowano 388 kolizji drogowych. Liczbę zdarzeń, zabitych, rannych przedstawia poniższa tabela

 

 

2015

2014

Liczba Wypadków

13

22

Liczba Ofiar

17

32

Liczba Zabitych

4

5

Liczba Rannych

13

27

Liczba Kolizji

388

402

Liczba Zdarzeń

401

424

 

I. Przyczyny zaistniałych zdarzeń drogowych wg rodzaju winy

 

Liczba zdarzeń

Liczba wypadków

Liczba zabitych

Liczba rannych

Liczba kolizji

z winny kierującego

304

12

4

12

292

z winny pieszego

7

0

0

0

7

z innych przyczyn

81

1

0

1

80

współwina uczruchu

9

0

0

0

9

 

Powyższa tabela przedstawia, iż z pośród 401 zdarzeń drogowych w 304 przypadkach przyczyna zdarzenia drogowego była z winy kierującego

 

II. Odcinki drogi na których zaistniały zdarzenia

 

Liczba zdarzeń

Liczba wypadków

Liczba zabitych

Liczba rannych

Liczba kolizji

Odcinek prosty

299

10

3

11

289

Spadek

1

0

0

0

1

wzniesienie

1

0

0

0

1

Zakręt, łuk

40

0

0

0

40

Skrzyżowanie

59

3

1

2

56

Powyższa tabela wskazuje, iż 299 zdarzeń drogowych zaistniało na prostych odcinkach dróg.
Następnie najwięcej tj. 59 zdarzeń wystąpiło na skrzyżowaniach.
 
III. Pojazdy sprawców zanotowanych wypadków i kolizji drogowych

 

Liczba zdarzeń

Liczba wypadków

Liczba zabitych

Liczba rannych

Liczba kolizji

Nieustalony

20

1

0

1

19

Motorowery

5

0

0

0

5

Motocykl

3

1

2

0

2

Samochody osobowe

226

8

1

10

218

Autobusy

3

1

1

0

2

Samochody ciężarowe

39

0

0

0

39

Ciągniki rolnicze

0

0

0

0

0

Pojazd wolnobieżny

2

0

0

0

2

Rower

6

1

0

1

5

Powyższa tabela przedstawia, iż w 226 przypadkach sprawcy zdarzeń drogowych poruszali się samochodami osobowymi. W 39 przypadkach sprawcy poruszali się samochodami ciężarowymi

 

IV. Przyczyny wypadków i kolizji drogowych z winy kierującego

 

Liczba zdarzeń

Liczba wypadków

Liczba zabitych

Liczba rannych

Liczba kolizji

Jazda po niewłaściwej stronie drogi

4

0

0

0

4

Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu

48

2

0

2

46

Nieprawidłowe cofanie

55

0

0

0

55

Nieprawidłowe omijanie

10

0

0

0

10

Nieprawidłowa zmiana pasa ruchu

10

0

0

0

10

Nieprawidłowe skręcanie

9

0

0

0

9

Nieprawidłowe wyprzedzanie

9

2

2

2

7

Nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu

5

2

0

3

3

Nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu

68

4

2

3

64

Niezachowanie bezp. odl. między pojazdami

64

0

0

0

64

Nieprawidłowe wymijanie

11

1

0

1

10

Zmęczenie, zaśnięcie

5

0

0

0

5

Nieprawidłowe zatrzymanie, postój

2

0

0

0

2

Nieprawidłowe zawracanie

2

0

0

0

2

Nieprawidłowe przejeżdżanie przejścia dla pieszych

1

1

0

1

0

Nieprzestrzeganie innych sygnałów

1

0

0

0

1

Powyższa tabela przedstawia, iż w 68 przypadkach przyczyną zdarzenia drogowego było nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu

 

V. Grupa wiekowa –sprawców /kierujących/ wypadków i kolizji drogowych

 

Liczba zdarzeń

Liczba wypadków

Liczba zabitych

Liczba rannych

Liczba kolizji

0 - 6 lat

0

0

0

0

0

7- 14 lat

1

1

0

1

0

15 - 17lat

0

0

0

0

0

18 - 24 lat

55

3

2

3

52

25 - 39 lat

115

4

0

6

111

40 - 59 lat

62

1

1

0

61

60 plus

43

1

1

0

42

b/d

28

2

0

2

26

Powyższa tabela wskazuje, iż w 115 przypadkach sprawcami zdarzeń drogowych byli kierujący w wieku od 25 - 39 lat.

 

VI. Płeć uczestników zdarzeń drogowych - sprawców

 

Liczba zdarzeń

Liczba wypadków

Liczba zabitych

Liczba rannych

Liczba kolizji

KOBIETY

77

1

1

0

76

MĘŻCZYZNI

200

9

3

10

191

B/D

27

2

0

2

25

Powyższa tabela wskazuje, iż najwięcej zdarzeń drogowych, było spowodowane z winy mężczyzny

 

VII. Dni tygodnia w których zaistniały zdarzenia drogowe

 

Liczba

zdarzeń

Liczba wypadków

Liczba

zabitych

Liczba

rannych

Liczba kolizji

Poniedziałek

70

0

0

0

70

Wtorek

55

3

0

3

52

Środa

44

1

0

2

43

Czwartek

70

2

1

2

68

Piątek

69

2

0

2

67

Sobota

51

4

3

3

47

Niedziela

42

1

0

1

41

Powyższa tabela przedstawia, iż z pośród wszystkich zdarzeń drogowych po 70 zaistniało w poniedziałek i czwartek. Następne 69 zdarzeń miało miejsce w piątek.

 

Więcej na:

http://www.szamotuly.policja.gov.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=1976&Itemid=85

 

07.07.2015

 

Więcej...
Pniewy
+10°Creklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyAGENCJA@MICHALOWSKI.COM.PL   EWELINA@NASZEPNIEWY.COM.PL Tel: 61 29 10 644 , kom: 662 225 790

Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2978
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnści za treść zamieszczanych ogłoszeń, plakatów i reklam

INFORMACJA O COOKIES