- Nasze Miasto Pniewy województwo Wielkopolskie Powiat Szamotulski

Szpital Powiatowy w Szamotułach wzorem wdrażania norm etycznych

 

Dyrektor SP ZOZ Szamotuły Remigiusz Pawelczak, jako jedyny przedstawiciel szpitali powiatowych, został zaproszony w charakterze eksperta na konferencję projektu MedKompas poświęconego wdrażaniu norm antykorupcyjnych, która odbyła się 25 września w Warszawie. W trakcie panelu dyskusyjnego prelegenci rozmawiali m.in. na temat standardów postępowania w sytuacjach trudnych i potencjalnie korupcjogennych w placówkach ochrony zdrowia.

 

Od marca br. szamotulski szpital, jako jeden z sześciu w Polsce, bierze udział w pilotażowym programie wdrażania norm etycznych. W ramach programu zewnętrzni eksperci, wspólnie z Zarządem Szpitala, zaktualizowali kodeks etyki oraz przygotowali dodatkowe rekomendacje działań. Kolejnym etapem wdrożenia antykorupcyjnego systemu compliance były spotkania i szkolenia dla pracowników SP ZOZ Szamotuły.

 

Organizatorzy konferencji chcieli poznać opinię dyrektora i przekazać doświadczenia z wdrażania programu w Szamotułach wszystkim placówkom chcącym zastosować u siebie zasady compliance.

 

- W kwestiach dotyczących służby zdrowia najważniejszy powinien być zawsze pacjent. A pacjenci oczekują od nas przede wszystkim rzetelności, uczciwości i profesjonalizmu – mówi Dyrektor SPZOZ Szamotuły Remigiusz Pawelczak. – Wprowadzenie systemu compliance pozwala na zarządzanie działaniem jednostek opieki zdrowotnej zgodnie z przyjętymi normami etycznymi, zwyczajowymi i prawnymi, dzięki czemu pacjenci mogą mieć pewność, że nasze działania są zawsze wiarygodne, transparentne i chronią ich interesy – dodaje Dyrektor Pawelczak.

 

Projekt MedKompas prowadzony jest w ramach globalnego programu Siemens Integrity Initiative, będącego częścią umowy podpisanej przez Bank Światowy z firmą Siemens AG. Koszty wprowadzenia systemu compliance zostały w całości pokryte ze środków programu.

Więcej...
Pniewy
+10°Creklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyAGENCJA@MICHALOWSKI.COM.PL   EWELINA@NASZEPNIEWY.COM.PL Tel: 61 29 10 644 , kom: 662 225 790

Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2978
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnści za treść zamieszczanych ogłoszeń, plakatów i reklam

INFORMACJA O COOKIES