- Nasze Miasto Pniewy województwo Wielkopolskie Powiat Szamotulski

Szymon Anioł nowym wicedyrektorem szamotulskiego szpitala

Na początku października, w SP ZOZ w Szamotułach nastąpiło połączenie Działu Techniczno-Administracyjnego oraz Działu Zamówień Publicznych. Ma to usprawnić komunikację i umożliwić dalszy rozwój jednostki. Sprawne zarządzanie placówki zatrudniającej obecnie ponad 570 osób i będącej drugim największym, wielkopolskim zakładem sektora finansów publicznych na północ od Poznania, wymaga również powołania osoby decyzyjnej, która będzie sprawować nadzór nad kolejnymi inwestycjami i modernizacjami.

 

Nowo utworzone stanowisko Dyrektora ds. Technicznych i Inwestycji obejmie dotychczasowy Kierownik Działu Techniczno-Administracyjnego, mgr inż. Szymon Anioł, absolwent Politechniki Poznańskiej na kierunku budownictwo oraz studiów podyplomowych na kierunku managerskim w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Jest związany z SP ZOZ w Szamotułach od ponad 8 lat. Przez ten czas wykazał się wiedzą, pracowitością i zaangażowaniem w życie szpitala, często wychodząc poza zakres swoich obowiązków i znacznie przekraczając godziny pracy. Jego oddanie przynosi nie tylko korzyści dla Pacjentów, ale też wymierne oszczędności. Ciężką pracą wyrobił sobie pozycję lidera większości projektów, a otwartość, znajomość potrzeb szpitala i odpowiedzialność sprawiają, że ma najlepsze predyspozycje na wysokie stanowisko.

 

 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły

tel. +48 (61) 292 71 00, fax +48 (61) 292 71 02

 

 

Więcej...
Pniewy
+10°Creklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyAGENCJA@MICHALOWSKI.COM.PL   EWELINA@NASZEPNIEWY.COM.PL Tel: 61 29 10 644 , kom: 662 225 790

Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2978
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnści za treść zamieszczanych ogłoszeń, plakatów i reklam

INFORMACJA O COOKIES