UWAGA WAŻNY KOMUNIKAT!!!

 

UWAGA WAŻNY KOMUNIKAT!!!

 

Pniewskie Stowarzyszenie „Perspektywa” i Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach informują, że w związku z obecną sytuacją epidemiczną w kraju, istnieje możliwość pozyskania produktów żywnościowych.

 

Warunkiem otrzymania ww. pomocy jest spełnianie kryterium dochodowego:

 

-   1 402,00 zł netto na osobę samotnie gospodarującej,

 

-   1 056,00 zł netto w przypadku osoby w rodzinie (nie wlicza się świadczenia wychowawczego 500+).

 

Osoby pozostające w kwarantannie i inne osoby zainteresowane ww. pomocą w związku z pogorszeniem się sytuacji materialnej rodziny mogą zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach.

 

Wszelkich informacji udzieli pracownik tut. OPS pod numerem tel. 795 441 182 lub 61 29 36 504 w godzinach 8:00-15:00.

 

Pomoc realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) – Podprogram 2019.

 

 

za: https://www.pniewy.wlkp.pl/

Więcej...
Pniewy
+10°Creklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyAGENCJA@MICHALOWSKI.COM.PL   EWELINA@NASZEPNIEWY.COM.PL Tel: 61 29 10 644 , kom: 662 225 790

Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2978
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnści za treść zamieszczanych ogłoszeń, plakatów i reklam

INFORMACJA O COOKIES