- Nasze Miasto Pniewy województwo Wielkopolskie Powiat Szamotulski

VI sesja Rady Miejskiej Pniewy - 16 maja

 

W dniu 16 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 15.30 w auli Liceum Ogólnokształcącego 
w Pniewach ul. św. Ducha 11 odbędzie się VI sesja Rady Miejskiej Pniewy.

 

 

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie protokołu z V i VI sesji.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

7. Informacja o przyjętych wnioskach komisji w okresie międzysesyjnym.

8. Informacja o funkcjonowaniu Pniewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

9. Podjęcie uchwały w sprawie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

10. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych.

11. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na rok 2019.

12. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy na lata 2019 – 2027.

13. Interpelacje i zapytania radnych.

14. Wolne wnioski i informacje.

15. Zakończenie.

 

 

Transmisja z obrad na stronie https://www.pniewy.wlkp.pl

 

 

 

za: https://www.pniewy.wlkp.pl

Więcej...
Pniewy
+10°Creklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyAGENCJA@MICHALOWSKI.COM.PL   EWELINA@NASZEPNIEWY.COM.PL Tel: 61 29 10 644 , kom: 662 225 790

Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2978
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnści za treść zamieszczanych ogłoszeń, plakatów i reklam

INFORMACJA O COOKIES