- Nasze Miasto Pniewy województwo Wielkopolskie Powiat Szamotulski

W ZS Sióstr Urszulanek na temat dopalaczy

Policjanci rozmawiali z młodzieżą na temat dopalaczy

 

W minionym tygodniu oraz dzisiaj odbyły się dwa spotkania z młodzieżą poświęcone tematyce dopalaczy. W spotkaniach uczestniczyło około 500 uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z Wronek oraz z Pniew.

 

Mając na uwadze pojawiające się na terenie wielkopolski zatrucia dopalaczami, Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu wprowadziła zdecydowane działania profilaktyczne, w które włączyła się również Policja z Szamotuł. Wdrożony został program pod hasłem „Dopalacze niszczą życie”, w ramach którego organizowane będą cykliczne spotkania dotyczące tematyki dopalaczy.

 

Pierwsze tego typu spotkanie zorganizowane Komendę Powiatową Policji w Szamotułach odbyło się 4 września br. w Szamotułach, Kolejne dwa spotkania odbyły się w minionym tygodniu oraz dzisiaj. Działania zostały przeprowadzone we Wronkach oraz w Pniewach.

 

Spotkania poświęcone zostały tematyce dopalaczy oraz narkotyków. W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele policji, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szamotułach, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych oraz gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, a także dyrektorzy oraz pedagodzy szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, które uczestniczyły w przedsięwzięciu.

 

Istotnym punktem spotkania było omówienie zdrowotnych aspektów zażywania dopalaczy. Tematykę tą we Wronkach omówiła Pani Karolina Duszyńska, natomiast w Pniewach Pani Urszula Gołąb z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szamotułach. Następnie st. post Filip Paciura – policjant Zespołu Prewencji Kryminalnej KPP Szamotuły omówił tematykę odpowiedzialności karnej w zakresie związanym z Ustawą o Przeciwdziałaniu Narkomani. Tematyką prelekcji były również fakty i mity na temat środków odurzających oraz powody dla których młodzież sięga po narkotyki i dopalacze.

 

Głównym punktem programu była emisja filmu profilaktycznego przygotowanego przez Ostrowska grupę PaT pt. „Dopalacze niszczą życie”. Film pokazał jak tragiczne w skutkach może stać się zażywanie dopalaczy.

 

 

Tego typu działania będą kontynuowane również na terenie pozostałych gmin naszego powiatu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.10.2015

 

Więcej...
Pniewy
+10°Creklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyAGENCJA@MICHALOWSKI.COM.PL   EWELINA@NASZEPNIEWY.COM.PL Tel: 61 29 10 644 , kom: 662 225 790

Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2978
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnści za treść zamieszczanych ogłoszeń, plakatów i reklam

INFORMACJA O COOKIES