- Nasze Miasto Pniewy województwo Wielkopolskie Powiat Szamotulski

Wsparcie dla pszczelarzy

Aktualnie trwają prace związane z nasadzeniem sadzonek drzew miododajnych w miejscowości Karmin. W ramach dofinansowania  zakupiono łącznie 96 szt. sadzonek takich jak : lipa amerykańska, lipa drobnolistna, klon jawor, głóg ,leszczyna turecka,  wiśnia piłkowana, grusza drobnoowocowa, grusza zwyczajna, sofora chińska oraz jarząb mączny. Celem całego przedsięwzięcia jest przeciwdziałanie wymieraniu pszczół. Ponadto nasadzenia drzew zdecydowanie poprawią strukturę gleb i ich jakość, a także przyczynią się do łagodzenia negatywnych zjawisk związanych z prowadzeniem intensywnej gospodarki rolnej, poprawiając warunki mikroklimatyczne przyległych pól. Zachowanie bioróżnorodności poprzez nasadzenia drzew miododajnych zapewni pozyskanie nektaru owadom zapylającym, zdecydowanie poprawiając ekosystem lokalny. Dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego na zakup sadzonek wyniosło 18.000,00 zł. Prace związane z nasadzeniem drzew miododajnych wykonuje Centrum Integracji Społecznej „Ostoja” w Pniewach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

za: https://www.pniewy.wlkp.pl

Więcej...
Pniewy
+10°Creklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyAGENCJA@MICHALOWSKI.COM.PL   EWELINA@NASZEPNIEWY.COM.PL Tel: 61 29 10 644 , kom: 662 225 790

Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2978
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnści za treść zamieszczanych ogłoszeń, plakatów i reklam

INFORMACJA O COOKIES