- Nasze Miasto Pniewy województwo Wielkopolskie Powiat Szamotulski

Wyniki konkursu 'Dopalacze niszczą życie'

Komisja wybrała zwycięzców konkursu dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu szamotulskiego pn. „Dopalacze niszczą życie”. Zwycięskie prace zostaną wysłane do Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, gdzie wezmą udział w etapie wojewódzkim.

 

Konkurs polegał na stworzeniu pracy w formie plakatu lub spotu o tematyce antydopalaczowej. Mimo, iż była to pierwsza edycja tego konkursu, cieszyła się ona zainteresowaniem pośród młodzieży. Do Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach wpłynęły łącznie 22 plakaty i jeden spot filmowy.

 

Komisja w składzie: Jolanta Skowronek z Szamotulskiego Ośrodka Kultury, Michał Maćkowiak - Przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Szamotułach, st. post. Filip Paciura z Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach, Anna Kowalska z Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Szamotułach, Magdalena Dąbrowska z Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrorogu, Iwona Lembicz – Kwatera z Ośrodka Pomocy Społecznej w Szamotułach, Adriana Wenc – Maćkowiak z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku, Marzena Skalska- Spychała z Samodzielnego Publicznego Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach, Marzena Oses z Zespółu Szkół w Gaju Małym, Janusz Stróżyk Przedstawiciel MiG Kaźmierz oraz Zenon Puk- Przewodniczący Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pniewach, Wybierała zwycięzców kierując się zasadami określonymi w regulaminie. Warto podkreślić również, iż pracę mogły być wykonywane w grupach maksymalnie 3 osobowych.

 

Oto wyniki konkursu (Plakat):

 

I miejsce - Agnieszka Mendel- Zespół Szkół w Obrzycku

 

II miejsce - Mikołaj Grzechowiak, Mikołaj Nowicki- Zespół Szkól Specjalnych im. Jana Brzechwy

 

III miejsce - Kacper Bartczak, Patryk Kaczmarek, Piotr Lemański- Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Dusznikach

 
 

Ponadto komisja wyróżniła 5 prac:

 

- Agnieszka Gorzelna, Dominika Głowacka- Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Kaźmierzu

 

- Maria Matuszak, Natalia Wolna- Gimnazjum im. ks. kan. Mariana Maciejewskiego w Pniewach

 

- Julia Lehmann- Zespół Szkół Nr. 2 im. Stanisława Staszica w Szamotułach.

 

- Laura Tomczak- Gimnazjum im. Jana Ostroroga w Ostrorogu.

 

- Mikołaj Staszek- Zespół Szkół w Gaju Małym

 

 

Wyniki konkursu na spot:

 

I miejsce: Krzysztof Napierała, Jakub Malinowski, Cezary Malinowski- Zespół Szkół Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach.

 

 

Wręczenie nagród zwycięzcom dwóch konkursów nastąpi podczas uroczystego finału, który odbędzie się na pod koniec kwietnia 2016 r. Szczegóły zostaną przekazane indywidualnie do szkół.

 

 

 

 

 

 

 

 

06.04.2016

 

Więcej...
Pniewy
+10°Creklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyAGENCJA@MICHALOWSKI.COM.PL   EWELINA@NASZEPNIEWY.COM.PL Tel: 61 29 10 644 , kom: 662 225 790

Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2978
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnści za treść zamieszczanych ogłoszeń, plakatów i reklam

INFORMACJA O COOKIES