- Nasze Miasto Pniewy województwo Wielkopolskie Powiat Szamotulski

XI sesja Rady Miejskiej Pniewy - 24 września

 

W dniu 24 września 2019 r. (wtorek) o godz. 15.30 w auli Liceum Ogólnokształcącego w Pniewach ul. św. Ducha 11 odbędzie się XI sesja Rady Miejskiej Pniewy.

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie protokołów z IX i X sesji.

4.  Przyjęcie porządku obrad.

5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

7. Informacja o przyjętych wnioskach komisji w okresie międzysesyjnym.

8. Informacja Burmistrza Gminy Pniewy o przebiegu wykonania budżetu gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za  I półrocze 2019 roku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia umorzenia części pożyczki z Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Sołectwa Dębina do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Pniewy.

12. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji RLM aglomeracji Pniewy.

13. Podjęcie uchwały w sprawie „Aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na okres od września 2019 r. do  grudnia 2020 r. Pniewskiego

Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o.”, oraz w sprawie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021-2026 Pniewskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o.”

14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum 

Ogólnokształcącego w Pniewach w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Pniewach.

15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum w Pniewach w pięcioletnie Technikum  w Pniewach.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/414/18 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 6 czerwca  2018 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pniewy.  

17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Pniewy do realizacji projektu pn. „Wspólna sprawa w Gminie Pniewy” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego

19. Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

20. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zbycie nieruchomości lokalowej w miejscowości Pniewy.

21. Podjęcie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie gminy Pniewy

22. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

23. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.  

24. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na rok 2019.

25. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy na lata 2019 – 2027.  

26. Przyjęcie jednolitego tekstu uchwały w sprawie statutu Gminy Pniewy. 

Interpelacje i zapytania radnych.

27. Wolne wnioski i informacje.

28. Zakończenie.

 

  

 

Transmisja z obrad na stronie https://www.pniewy.wlkp.pl

 

 

 

za: https://www.pniewy.wlkp.pl

Więcej...
Pniewy
+10°Creklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyAGENCJA@MICHALOWSKI.COM.PL   EWELINA@NASZEPNIEWY.COM.PL Tel: 61 29 10 644 , kom: 662 225 790

Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2978
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnści za treść zamieszczanych ogłoszeń, plakatów i reklam

INFORMACJA O COOKIES