- Nasze Miasto Pniewy województwo Wielkopolskie Powiat Szamotulski

XIX sesja Rady Miejskiej Pniewy - 25 czerwca

 

 

W dniu 25 czerwca 2020 r. (czwartek) o godz. 15.30 w sali Szkoły Podstawowej w Pniewach ul. Strzelecka 11a odbędzie się XIX sesja Rady Miejskiej Pniewy.

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

7. Informacja o przyjętych wnioskach komisji w okresie międzysesyjnym.

8. Informacja z działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Centrum Kultury Pniewy.

9. Ocena funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Pniewy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020.

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu finansowania przedsięwzięć związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pniewy w roku 2020.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej na rzecz użytkownika wieczystego.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zbycie nieruchomości lokalowej w miejscowości Pniewy.

15. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz Województwem Wielkopolskim ścieżki pieszo – rowerowej przy ul. Lwóweckiej w Pniewach.

16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

18. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na rok 2020.

19. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy na lata 2020 – 2028.

20. Interpelacje i zapytania radnych.

21. Wolne wnioski i informacje.

22. Zakończenie.

 

W związku z obowiązującym stanem epidemii zapraszam do śledzenia transmisji z obrad na stronie  https://www.pniewy.wlkp.pl

 

 

     Przewodniczący Rady Miejskiej Pniewy

 

/-/  mgr inż. Krzysztof Matuszak

 

 

za: https://www.pniewy.wlkp.pl/

Więcej...
Pniewy
+10°Creklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyAGENCJA@MICHALOWSKI.COM.PL   EWELINA@NASZEPNIEWY.COM.PL Tel: 61 29 10 644 , kom: 662 225 790

Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2978
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnści za treść zamieszczanych ogłoszeń, plakatów i reklam

INFORMACJA O COOKIES