- Nasze Miasto Pniewy województwo Wielkopolskie Powiat Szamotulski

XLVI sesja Rady Miejskiej Pniewy

 

w dniu 11 października 2018 r. (czwartek) o godz. 15.30 w auli Liceum Ogólnokształcącego w Pniewach ul. św. Ducha 11 odbędzie się XLVI sesja Rady Miejskiej Pniewy.

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLV sesji.

4.  Przyjęcie porządku obrad.

5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

7.  Informacja o przyjętych wnioskach komisji w okresie międzysesyjnym.

8.  Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych, pracowników samorządowych oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy.

9. Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dotyczących budżetu obywatelskiego na rok 2019.

10. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej w Pniewach.

11. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Pniewy.

12. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na rok 2018.

13. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy na lata 2018 – 2027.

14. Interpelacje i zapytania radnych.

15. Podsumowanie działalności Rady Miejskiej i komisji Rady w kadencji 2014 – 2018.

16. Podsumowanie działalności Burmistrza Gminy w kadencji 2014 – 2018. Stan realizacji zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Pniewy.

17. Wolne wnioski i informacje.

18. Zakończenie.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pniewy

 

     (-) mgr inż. Krzysztof Matuszak

 

za: https://www.pniewy.wlkp.pl

Więcej...
Pniewy
+10°Creklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyAGENCJA@MICHALOWSKI.COM.PL   EWELINA@NASZEPNIEWY.COM.PL Tel: 61 29 10 644 , kom: 662 225 790

Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2978
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnści za treść zamieszczanych ogłoszeń, plakatów i reklam

INFORMACJA O COOKIES