- Nasze Miasto Pniewy województwo Wielkopolskie Powiat Szamotulski

Z młodzieżą o czynach zabronionych

Policjanci z Dusznik oraz z Szamotuł wczoraj spotkali się z uczniami trzech klas szkoły gimnazjalnej w Dusznikach. Funkcjonariusze uświadamiali młodzieży jakie konsekwencje wynikają z popełniania czynów zabronionych przez osoby nieletnie.

 

Wczoraj policjanci z Dusznik oraz Szamotuł rozmawiali z młodzieżą z trzech klas pierwszych szkoły gimnazjalnej na temat konsekwencji prawnych popełniania czynów zabronionych przez osoby nieletnie.

 

Policjanci mówili nie tylko o konsekwencjach.Funkcjonariusze omówili m. in. niebezpieczeństwa związane ze stosowaniem przemocy oraz z zażywaniem środków odurzających i spożywaniem alkoholu. Funkcjonariusze przypominali też o tym jaki problem stanowi w dzisiejszych czasach cyberprzemoc. Podczas spotkania wykorzystano przygotowaną prezentację multimedialną.

 

Korzystając z okazji, aby wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa młodych osób, policjanci przypomnieli o obowiązkach związanych z poruszaniem się po zmroku pieszo oraz rowerem. Na zakończenie każdego ze spotkań młodzież miała okazję do zadawania pytań policjantom.

 

 

Spotkanie z uczniami klas pierwszych szkół gimnazjalnych jest szczególnie istotne w kwestii uświadomienia młodzieży ze względu na osiągnięcie wieku, w którym młody człowiek odpowiada za swoje czyny inaczej niż osoba poniżej 13 roku życia. Tego typu działania mają na celu zapobieganie popełnianiu czynów zabronionych przez osoby nieletnie.

 

 

 

 

 

28.10.2014

 

Więcej...
Pniewy
+10°Creklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyAGENCJA@MICHALOWSKI.COM.PL   EWELINA@NASZEPNIEWY.COM.PL Tel: 61 29 10 644 , kom: 662 225 790

Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2978
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnści za treść zamieszczanych ogłoszeń, plakatów i reklam

INFORMACJA O COOKIES