- Nasze Miasto Pniewy województwo Wielkopolskie Powiat Szamotulski

Zaproszenie do udziału w konkursie pod hasłem Dopalacze niszczą życie

Ubiegły rok, a w szczególności początek letnich wakacji - zarysował się w świadomości społecznej - jako czas niespotykanej do tej pory skali zatruć środkami zastępczymi (dopalaczami). O zagrożeniach tych szeroko informowały media podając liczne przykłady niebezpiecznego wpływu tych substancji i braku możliwości przewidzenia konsekwencji ich zastosowania.

 

W odpowiedzi na to niebezpieczne zjawisko  - w Wielkopolsce od początku września 2015 roku realizowany jest projekt pod nazwą Dopalacze niszczą życie - skierowany do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a także do rodziców i nauczycieli. Działania realizowane są w ramach lekcji wychowawczych, prowadzonych na terenie placówek oświatowych przez Policjantów i pracowników Sanepidu. Dotychczas - od września do grudnia 2015 roku – w całym województwie przeprowadzono 470 spotkań dla młodzieży oraz 148 dla rodziców i nauczycieli.

 

Celem programu jest przekazanie wiedzy na temat konsekwencji psychologicznych, neurologicznych, społecznych i prawnych zażywania substancji zastępczych i środków odurzających oraz wskazania sposobów zapobiegania istniejącym zagrożeniom. Kreowane są wzorce życia wolnego od uzależnień, wskazywane alternatywy dla zażywania narkotyków/dopalaczy oraz opisywane możliwości pomagania innym. Program zakłada aktywizowanie młodych ludzi w budowaniu mody na życie wolne od uzależnień i wyposażanie ich w umiejętności projektowania asertywnych zachowań, jak również włączenie do aktywnej pracy grona pedagogicznego placówek oświatowych, psychologów.

 

W ramach projektu został utworzony spot z udziałem znanych osób, który emitowany jest w lokalnych mediach a także w Internecie i na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu pod nazwą A Ty kim nie zostaniesz?.

 

Obecnie ogłaszany jest konkurs dla młodych ludzi na stworzenie pracy w formie plakatu lub spotu o tematyce antydopalaczowej. Serdecznie zachęcamy do wzięcia w nich udziału i zapoznanie się z regulaminami. Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają również policyjni profilaktycy z Komend Miejskich i Powiatowych Policji województwa wielkopolskiego. W Komendzie Powiatowej Policji w Szamotułach jest nim st. post. Filip Paciura

 

Po eliminacjach powiatowych (prace należy nadsyłać w terminach do 8 i 15 marca do KPP/KMP, szczegóły dostępne w regulaminach) - finałowe rozstrzygnięcie na szczeblu wojewódzkim przewidywane jest na czerwiec br.

 

Liczymy na ciekawe pomysły, dowody młodzieżowej kreatywności i przy okazji dobrą zabawę – jako przykład profilaktyki rówieśniczej.

 

 

regulamin konkursu na plakat pod hasłem Dopalacze niszczą życie

regulamin konkursu na spot pod hasłem Dopalacze niszczą życie

 

10.02.2016

 

 

Więcej...
Pniewy
+10°Creklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyAGENCJA@MICHALOWSKI.COM.PL   EWELINA@NASZEPNIEWY.COM.PL Tel: 61 29 10 644 , kom: 662 225 790

Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2978
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnści za treść zamieszczanych ogłoszeń, plakatów i reklam

INFORMACJA O COOKIES