- Nasze Miasto Pniewy województwo Wielkopolskie Powiat Szamotulski

Zebranie Walne Sprawozdawcze za rok 2016

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PNIEWACH
Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2016 ROK
ZŁOŻONE W DNIU 17 LUTEGO 2017 r.
 
 
Działalność organizacyjna
 

Ilość członków na dzień 1 stycznia 2016 roku – 93

W okresie sprawozdawczym  przybyło 0 członków, ubyło 0                                  

Stan członków na dzień 31 grudnia 2016 r.  – 93

 

Zarząd odbył 8 protokołowanych posiedzeń, 5 posiedzeń nie protokołowanych, 3 zebrania otwarte dla wszystkich członków.

 

Szczególne wydarzenia w roku 2016:

10.01 - Zabezpieczenie WOŚP

30.01 – Ćwiczenia – pożary wewnętrzne, aparaty ODO  w Obrzycku

31.01 – Ćwiczenia z zakresu KPP z młodzieżą na „Żydowskich Górach”

26.02 – Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze OSP

27.02 – Ćwiczenia z zakresu sprzętu technicznego we Wronkach

21.03 – Oświetlenie w Parku Miejskim, Misterium Męki Pańskiej

18.04 – Ćwiczenia – taktyka poruszania się w zerowej widoczności

02.05 – Udział w uroczystości 70 lecia OSP Lubocześnica

14.05 - Pokazy Szkoła LO/ drzwi otwarte

14.05 – Wyjzad MDP do PSP w Szamotułach i do Term w Tarnowie Podgórnym

21.05 – Rajd MDP w gm. Wronki

25.05 – Pokazy -Dzień dziecka Rudka

05.06 - Zabezpieczenie rekonstrukcji działań wojennych w Parku Miejskim

08.06 – Zabezpieczenie alarmu bombowego w Urzędzie Miejskim

16.06 – pokazy na Hali OSiR – STOP dopalaczom

19.06 – zabezpieczenie imprezy w Parku/dyliżansem przez Pniewy

24.06 – Zabezpieczenie koncertu – impreza firmowa Postęp

26.06 –Zabezpieczenie wodne Triathlonu/ łódź

28.06 – Manewry wojewódzkie Chodzież – taktyka gaszenia lasów

03-13.07 – obóz MDP w Chalinie

12.07 – Sprawdzenie gotowości bojowej jednostki przez PSP Szamotuły wraz

z wodowaniem łodzi

15.07 – Festyn i pokazy w Buszewie

23.07 – Festyn i pokazy w Chełmnie

04.09 - Dożynki w Nosalewie

11.09 – Drzwi otwarte u Przyjaciół Strażaków

30.09 – Przeprowadzenie 7 alarmów próbnych w szkołach

30.09 - Manewry w Hondzie

13.10 – Przegląd jednostki w ramach KSRG

04.12 – Zabezpieczenie biegu w Hondzie

31.12 – Zabezpieczenie  w noc sylwestrową fajerwerków na Rynku

 

 

Nasza jednostka została uznana za jedną z 5 najlepszych jednostek OSP      w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym Województwa Wielkopolskiego ( łącznie  w województwie jest 351 jednostek w KSRG)

 

Poczet sztandarowy i strażacy brali udział w uroczystościach kościelnych i wydarzeniach okolicznościowych gminy.

 

 

 

 

Wyjazdy ratowniczo- gaśnicze

 

Wypadki  35

Inne  35

Owady  35

Pożary  34

Wiatr  8

Olej  11

Woda  5

Zabezpieczenie  4

Podlewanie  3

Fałszywe  0

Działania na terenie gminy  162  wyjazdy

Działania poza gminą                  4 wyjazdy

Działania poza powiatem            4 wyjazdy

Razem                              170 wyjazdów

 

 

 

 

Udział strażaków w akcjach

 1. Martyńska Ewa          110
 2. Konieczny Dawid78
 3. Patrzyk Piotr77
 4. Patrzyk Michał75
 5. Dolemba Michał74
 6. Martyński Jacek69
 7. Biniaś Marcin63
 8. Cyraniak Mateusz61
 9. Patrzyk Agnieszka60
 10. Łuczak Adrian53
 11. Zaporowski Aleksander53
 12. Jankowski Damian49
 13. Fitzner Adrian41
 14. Cyraniak Edward40
 15. Derdowski Paweł36
 16. Potomski Julian29
 17. Maćkowiak Bartłomiej29
 18. Zielonacki Bartosz28
 19. Łęszczak Piotr16
 20. Krzewina Anna13

 

Łącznie w akcjach ratowniczych brało udział 30 strażaków

 

 

Młodzież aktywnie biorąca udział w szkoleniach, alarmach próbnych 2016

 

 1. Potomska Julia
 2. Potomski Michał
 3. Wesołowska Marta
 4. Maćkowiak Wiktoria
 5. Kawczyńska Magdalena
 6. Maćkowiak Bartłomiej
 7. Guzior Bartosz
 8. Klimek Bartosz
 9. Winkelmann Kamil
 10. Piątek Michał

 

 

 

Informacja o działalności Sekcji Płetwonurków OSP Pniewy

 

W roku 2016 członkowie naszej Sekcji brali udział w szkoleniach i nurkowaniach podwyższających kwalifikacje i bezpieczeństwo nurkowania.

 

Jak co roku nurkujemy z zaprzyjaźnionymi strażakami z   OSP Międzychód, OSP Sieraków nurkowania odbywają się na okolicznych jeziorach ale także organizujemy wyjazdy do zalanych kamieniołomów.

 

Wraz OSP Mares Koszalin  uczestniczymy w nurkowaniach wrakowych na Bałtyku

Każde spotkanie jest okazją do wymiany doświadczeń z zakresu nowych technik nurkowych i bezpieczeństwa w nurkowaniu.

 

Odbyły się również wyjazdy szkoleniowe do Chorwacji na wyspę Murter gdzie nurkowaliśmy w morskim  Parku Narodowym Kornaty oraz  na wrakach z okresu II wojny między innymi na nowo odkrytym samolocie Junkers JU 87 STUKA

 

Rok 2016 minął zgodnie z maksymą „Tyle wyjść ile wejść”

 

 

 

Finanse i majątek jednostki. Zakupy wyposażenia, inwestycje i remonty

 

Druhny i druhowie, szanowni goście, nasza jednostka dysponuje bardzo dobrym wyposażeniem i sprzętem/ nie znaczy to że nie powinniśmy go wymieniać unowocześniać i ciągle dbać o te rozwiązania , które sprawiają, że jesteśmy bardziej skuteczni w działaniu i zabezpieczający ratowników/.

 

Nasz finanse opierają się na budżecie gminy i środkach własnych, które pozyskujemy z daru mieszkańców, darowizn i od przyjaciół straży oraz dotacji.

 

Bardzo dziękuję wszystkim darczyńcom za przekazane środki finansowe i wszelkiego rodzaju pomoc.

 

Zakupiliśmy:

 

Akumulatory, asortyment i wyposażenie do ratownictwa medycznego, bateria i elektrody do AED, sorbent, kombinezon na szerszenie, butle do aparatów powietrznych 2 szt,  motorola 2 kpl, środki czystości, mundury bojowe, aparat powietrzny kompletny i aparat powietrzny bez butli, węże w52 i w75, przebudowa systemu bezpieczeństwa i dostępu  w strażnicy,

 

 

 

Plan na rok 2017 i założenia na 2018

 1. Kurs i recertyfikacja KPP
 2. Oświetlenie placu przy strażnicy
 3. Zakup drabiny teleskopowej
 4. Zakup węży
 5. Zakup sorbentu
 6. Zakup mundurów i pozostałego wyposażenia indywidualnego strażaka
 7. Doposażenie w węże ssawne motopompy  szlamowej WT30X

 

o wydajności 1200 l/m , otrzymanej z firmy Honda

 1. Doposażenie w meble biurowe i pozostałem wyposażenie socjalne strażnicy
 2. Zakup środków medycznych do ratownictwa
 3. Zakup paliwa i innych artykułów do bieżącego utrzymania obiektu i gotowości bojowej
 4. Wykonanie drewnianej altany rekreacyjnej na placu strażnicy
 5. Przygotowanie szczegółowego planu obchodów 125 lecia OSP, które odbędą się w 2018 r.
 6. Modernizacja systemu ochrony wizualnej: Zakup nowego rejestratora i 6 kamer
 7. Szkolenia wewnętrzne strażaków
 8. Szkolenia i warsztaty dla ratowników z całej gminy
 9. Przeglądy, serwisy i legalizacje sprzętu oraz wyposażenia

 

 

 

 1. Zakończenie

Dziękuję wszystkim druhom za ofiarność, aktywność , dyscyplinę i koleżeńskość. To są przymioty dzięki którym stanowimy zgrany zespół, zespół kolegów, przyjaciół i ratowników. Wam wszystkim i waszym rodzinom, życzę dużo zdrowia, sukcesów osobistych, satysfakcji i zadowolenia ze służby.

Dziękuję władzom gminy, sponsorom, przyjaciołom i darczyńcom.

 

Dziękuje strażakom PSP

 

Dziękuje za wysłuchanie sprawozdania Zarządu.

 

Bogu na chwałę

Bliźniemu na ratunek

 

Za Zarząd OSP

Prezes Andrzej Hładki

 

 

 

19.02.2017

 

 

Więcej...
Pniewy
+10°Creklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyAGENCJA@MICHALOWSKI.COM.PL   EWELINA@NASZEPNIEWY.COM.PL Tel: 61 29 10 644 , kom: 662 225 790

Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2978
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnści za treść zamieszczanych ogłoszeń, plakatów i reklam

INFORMACJA O COOKIES