Polityka Cookies – serwisu naszepniewy.com.pl

 

Preambuła

 

Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do stron internetowych, których operatorem jest Szymon Michałowski Agencja Reklamowa z siedzibą w Pniewach (zwanych dalej: „stronami internetowymi”).

 

§ 1

Definicje

 

 1.        Administrator - oznacza      "FIRMA MICHAŁOWSKI" - Szymon Michałowski z        siedzibą w Pniewy (62-045), ul. Lwówecka 15  wpisana do             rejestru           przedsiębiorców  pod numerem NIP: 7871803674, Regon:300911896,

            który    świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje       dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

 

 2.        Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki      tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem     których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

             

 3.        Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez       Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

 

 4.        Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów       Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

 

 5.        Serwis - oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis       internetowy, działającą w domenie naszepniewy.com.pl.

 

 6.        Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego             Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.

 

 7.        Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z            którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

 

 

§ 2

Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 

1.      Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

 2.     Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 a)          Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i                pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki.                           Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci                            Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie                   jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z     Urządzenia Użytkownika.

 b)          Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i                              pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej                    przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z               Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na                     pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji               poufnych z Urządzenia Użytkownika.

 

 3.     Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 

§ 3

Cele w jakich wykorzystywane są Cookies:

 

1.         Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów         niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do:

a)        dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji                        Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych                Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe                       parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę                  internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

 

b)        poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w                                       szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony                   internetowe Serwisu.

 

2.         Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

 

3.         Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu świadczenia usług reklamowych, a w szczególności do dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich.

 

4.         Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego www.youtube.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).

 

§ 4

Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 

1.         Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia                                 dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i                               uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia                                                      Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim,                         Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki                                                 internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą                          zostaćb zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować                                         automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki                          internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu                                    Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o                                     możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w                                             ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2.         Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z                                     dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3.         Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre                                   funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 
Pniewy
+10°C











reklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewy











AGENCJA@MICHALOWSKI.COM.PL   EWELINA@NASZEPNIEWY.COM.PL Tel: 61 29 10 644 , kom: 662 225 790

Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2978
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnści za treść zamieszczanych ogłoszeń, plakatów i reklam

INFORMACJA O COOKIES