Nowe-stare obostrzenia

Tym razem wcześniej niż zwykle. W Dzienniku Ustaw z dn. 25.03.2021 opublikowano rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
 
Od najbliższej soboty 27 marca do 9 kwietnia br współzawodnictwo sportowe,zajęcia i wydarzenia sportowe, a także działalność obiektów sportowych możliwa jest wyłącznie (z naciskiem na wyłącznie),w następujących przypadkach:
 
1) sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.107 i 108 Traktatu
 
2) zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie,
 
3) zawodników będących członkami kadry narodowej
 
4) reprezentacji olimpijskiej,
 
5) reprezentacji paraolimpijskiej,
 
6) uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu ustawy o sporcie
 
Naturalnie - wszystkie te aktywności możliwe są bez udziału publiczności.
 
Przekładając metajęzyk prawniczy na bardziej ludzki... nasze obiekty będą niedostępne do 9.04.2021. dla dzieci i młodzieży.
 
Mogą z nich korzystać tylko (z naciskiem na tylko), seniorzy Red Dragons Pniewy, Balian Sport i ewentualnie KS Sokół Pniewy,jeżeli w swoich szeregach ma stypendystów sportowych, o których mowa w art.31 i nast. ustawy o sporcie (ustawie z dnia 25 czerwca 2010r).
 
do poczytania- Tylko dla Orłów:
 
 
Więcej...
Pniewy
+10°Creklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyAGENCJA@MICHALOWSKI.COM.PL   EWELINA@NASZEPNIEWY.COM.PL Tel: 61 29 10 644 , kom: 662 225 790

Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2978
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnści za treść zamieszczanych ogłoszeń, plakatów i reklam

INFORMACJA O COOKIES