Rekrutacja do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pniewy na rok szkolny 2021/2022

Do Przedszkola „MIŚ” w Pniewach, oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Chełmnie i Nojewie przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze Gminy Pniewy.

 

 

W przypadku większej liczby kandydatów – dzieci spełniających  warunek, o którym mowa powyżej, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu lub oddziałach przedszkolnych, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę  łącznie kryteria zapisane w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.):

  • - wielodzietność rodziny dziecka,
  • - niepełnosprawność dziecka,
  • - niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka,
  • - niepełnosprawność obojga rodziców dziecka,
  • - niepełnosprawność rodzeństwa dziecka,
  • - samotne wychowywanie dziecka w rodzinie,
  • - objęcie dziecka pieczą zastępczą,

które mają jednakową wartość.

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu przedszkole, oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami Rada Miejska Pniewy  w uchwale Nr XXV/257/17 z dnia  23 lutego 2017 r. i w uchwale Nr III/31/19 z dnia 21 lutego 2019 r. określiła kryteria rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pniewy, ustaliła liczbę punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.

 

Należy zaznaczyć, że dzieci 6 – letnie realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego mają z mocy prawa zapewnione miejsce w przedszkolu lub oddziałach przedszkolnych.

 

Dzieci zamieszkałe poza obszarem Gminy Pniewy mogą być przyjęte do przedszkola lub oddziałów przedszkolnych, jeśli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Gmina Pniewy będzie nadal dysponowała wolnymi miejscami w przedszkolu, czy oddziałach przedszkolnych.

 

Zgodnie z art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe Burmistrz Gminy Pniewy do końca stycznia określa harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym dla przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,  a także klas pierwszych szkół podstawowych.

 

 

Więcej...
Pniewy
+10°Creklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyAGENCJA@MICHALOWSKI.COM.PL   EWELINA@NASZEPNIEWY.COM.PL Tel: 61 29 10 644 , kom: 662 225 790

Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2978
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnści za treść zamieszczanych ogłoszeń, plakatów i reklam

INFORMACJA O COOKIES