Relacja z XI Powiatowych Igrzysk Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

 

XI Igrzyska Osób Niepełnosprawnych w Szamotułach

 

W dniu 26. maja w Szamotułach odbyły się XI Powiatowe Igrzyska Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. Organizatorem igrzysk było Stowarzyszenie Społeczne na rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Szamotułach przy udziale partnerskim Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Szamotułach oraz Zespołu Szkół nr 3 w Szamotułach. O godzinie 10 imprezę uroczyście otworzył Starosta powiatu szamotulskiego Paweł Kowzan.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się poseł na Sejm RP Jakub Rutnicki, poseł na Sejm RP Stanisław Kalemba oraz senator RP Jan Filip Libicki. Swoją obecnością zaszczycił nas również dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu Tomasz Wiktor, Starosta Szamotulski Paweł Kowzan, Wicestarosta Szamotulski Tomasz Kwaśniewicz, Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły Włodzimierz Kaczmarek, Sekretarz Miasta i Gminy Ostroróg Stanisław Żołądkowski oraz Wójt Gminy Duszniki Adam Woropaj. Wśród przybyłych gości znaleźli się również dyrektor PCPR w Szamotułach Bernadeta Markiewicz, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Szamotułach Jaromir Zieliński, dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Szamotułach Jacek Kucnerowicz, Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej Witold Goszczyński oraz Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Obywatelskich w Szamotułach Jan Stefaniak. Swoją obecnością uczestników igrzysk zaszczycili również przedstawiciel firmy THULE Sp. z o.o. Zakład Produkcji Przyczep z Wielunia Tomasz Kurowski, przedstawicielka Miasta i Gminy Wronki Iwona Kaźmierczak, a także przedstawiciel Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Szamotułach Stanisław Chlebek. Na imprezę przybyli również Radni Powiatu Szamotulskiego oraz Miasta i Gminy Szamotuły. Swoją obecnością uczestników imprezy zaszczyciła również Żaneta Bilska – Bekasiak oraz licznie zebrani wolontariusze ze szkolnego koła „CARITAS” działającego przy Zespole Szkół Zawodowych nr 3 w Szamotułach. Nie zabrakło też przedstawicieli lokalnej prasy.

W zawodach sportowych brały udział reprezentacje Stowarzyszeń na rzecz Osób Niepełnosprawnych z Szamotuł, Wronek, Ostroroga i Pniew. Swoją reprezentację wystawiły również Warsztaty Terapii Zajęciowej z Szamotuł. Wśród licznie przybyłych osób niepełnosprawnych znalazły się także ekipy z Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi oraz Domu Pomocy Społecznej w Chojnie. Niepełnosprawni zawodnicy brali udział w różnych konkurencjach takich jak: strzał na bramkę, rzut do kosza, tor przeszkód, jazda na rowerze oraz biegi na czas. Zawody przebiegały bardzo sprawnie dzięki wolontariuszom i nauczycielom ze Szkoły Specjalnej im. Jana Brzechwy. Zawodnicy wykazali zaangażowanie w rywalizację sportową w zdobywaniu medali. W wolnych chwilach była możliwość porozmawiania ze znajomymi oraz wypicia kawy i zimnych napojów pod rozbitym namiotem. Po zawodach sportowych nastąpiła uroczysta dekoracja uczestników igrzysk z udziałem zaproszonych gości. Igrzyska przebiegały w miłej atmosferze. Zawodnicy i opiekunowie kibicowali sobie nawzajem.

Igrzyska by się nie odbyły bez wsparcia sponsorów wśród których znaleźli się:

Starostwo Powiatowe w Szamotułach, Urząd Miasta i Gminy Szamotuły, Urząd Miasta i Gminy Ostroróg, Urząd Miasta i Gminy Wronki, Urząd Miasta i Gminy Obrzycko, Urząd Miasta i Gminy Duszniki oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach. Wśród sponsorów znaleźli się również Firma „THULE Sp. zo.o.” Zakład Produkcji Przyczep z Wielunia, Firma „ENEOS Sp. z o.o. z Poznania. Jednym ze sponsorów jest też Poseł na Sejm RP Stanisław Kalemba, Tomasz Nojman z Gałowa. Słowa uznania należą się również właścicielowi firmy „YES – SPORT” ze Szczuczyna Uwe Dohnel.

Na koniec imprezy każdy uczestnik igrzysk otrzymał drobne upominki ufundowane przez firmę „THULE” oraz Stowarzyszenie Społeczne na rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Szamotułach.

Całość programu imprezy prowadził Maciej Hałupka, przy współudziale Barbary Prędkiej Prezes Stowarzyszenia Społecznego na rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Szamotułach.

 

Michał Wesołek

 

 

Free Image Hosting at www.ImageShack.us


Free Image Hosting at www.ImageShack.us


Free Image Hosting at www.ImageShack.us


Free Image Hosting at www.ImageShack.us


Free Image Hosting at www.ImageShack.us


Free Image Hosting at www.ImageShack.us


Free Image Hosting at www.ImageShack.us


Free Image Hosting at www.ImageShack.us


Free Image Hosting at www.ImageShack.us


Free Image Hosting at www.ImageShack.us


Free Image Hosting at www.ImageShack.us


Free Image Hosting at www.ImageShack.us


Free Image Hosting at www.ImageShack.us


Free Image Hosting at www.ImageShack.us


Free Image Hosting at www.ImageShack.us


Free Image Hosting at www.ImageShack.us


Free Image Hosting at www.ImageShack.us


Free Image Hosting at www.ImageShack.us


Free Image Hosting at www.ImageShack.us


Free Image Hosting at www.ImageShack.us


Free Image Hosting at www.ImageShack.us


Free Image Hosting at www.ImageShack.us


Free Image Hosting at www.ImageShack.us

 

Więcej...
Pniewy
+10°Creklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyAGENCJA@MICHALOWSKI.COM.PL   EWELINA@NASZEPNIEWY.COM.PL Tel: 61 29 10 644 , kom: 662 225 790

Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2978
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnści za treść zamieszczanych ogłoszeń, plakatów i reklam

INFORMACJA O COOKIES