Rozstrzygnięcie konkursu ''Z pandemią w tle''

 

Rozstrzygnięty został konkurs dla środowisk wiejskich, które będą organizowały zajęcia po pandemii dla dzieci i młodzieży z dofinansowania Lokalnej Grupy Działania KOLD. Organizacje pozarządowe wraz z sołectwami zorganizują spotkania z psychologami, pedagogami oraz specjalistyczne warsztaty zainteresowań w danych społecznościach lokalnych. Wnioskodawcy mają czas na realizację zadań od czerwca 2021r do lutego 2022r. Konkurs był pilotażowym przed czekającymi nas środkami w kolejnym okresie finansowania unijnego, szczególnie przeznaczanych dla wsi przy udziale organizacji pozarządowych we współpracy z sołectwami. Niestety mało sołectw zdecydowało się na udział w tym konkursie, co nie napawa optymizmem przed nowym okresem programowania. Dlatego słowa uznania należą się tym organizacjom, które we współpracy z sołectwami i szkołami zdecydowały się na udział w konkursie.

 

Dofinansowania otrzymują:

Stowarzyszenie Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Pniewach z gminy Pniewy, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Wąsowskiej w Wąsowie z gminy Kuślin, Stowarzyszenie Uśmiech Pokoleń w Bolewicach z gminy Miedzichowo, Stowarzyszenie Przyjaciół Porażyna w Porażynie z gminy Opalenica, Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Rodzice-Dzieciom” w Urbanowie z gminy Opalenica, Koło Gospodyń Wiejskich „Wilkowyjki” w Wilkowie z gminy Duszniki.

 

 

za: http://www.kold.pl/

Więcej...
Pniewy
+10°Creklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyAGENCJA@MICHALOWSKI.COM.PL   EWELINA@NASZEPNIEWY.COM.PL Tel: 61 29 10 644 , kom: 662 225 790

Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2978
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnści za treść zamieszczanych ogłoszeń, plakatów i reklam

INFORMACJA O COOKIES