Święcenie pojazdów w naszych parafiach

 

Parafia św. Wawrzyńca, Parafia św. Jana

 

 

Błogosławieństwo kierowców i pojazdów z racji św. Krzysztofa

w niedzielę 25 lipca po Mszach św.

 

 

 

 

za: https://wawrzyniecpniewy.pl/

za: https://parafiapniewy.pl/

Więcej...
Pniewy
+10°Creklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyAGENCJA@MICHALOWSKI.COM.PL   EWELINA@NASZEPNIEWY.COM.PL Tel: 61 29 10 644 , kom: 662 225 790

Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2978
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnści za treść zamieszczanych ogłoszeń, plakatów i reklam

INFORMACJA O COOKIES