Uczniowie Liceum w Dąbrowie

Fotogaleria po kliknięciu na zdjęcie...

 

 

25 października 2013 roku grupa uczniów z Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach realizujących projektpt. „AKADEMIA TALENTÓW PRZYRODNICZYCH– podwyższenie jakości kształcenia kompetencji naukowych i przyrodniczych w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach przedmiotu Ekologia Krajobrazu”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działania 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałania 3.3.4. Modernizacja treści i metod kształcenia, nr umowy: UDA-POKL.03.03.04-00-281/12-00 -

 

wybrała się pod opieką pani Iwony Krzyczkowskiej oraz pani Bożeny Kolanoś na wycieczkę rowerową do Dąbrowy. Wyprawa związana była ściśle z realizowanym w naszej szkole projektem pt.:  „Wpływ struktury terenów uprawnych na zagęszczenie ptaków”. Spotkanie w Dąbrowie prowadził pan mgr inż. Maciej Bernat - opowiedział nam między innymi o terenie Nadleśnictwa Pniewy, rezerwatach na jego terenie oraz jeziorze Zgierzynieckim im. Bolesława Papi, jego znaczeniu w naszym środowisku oraz gatunkach ptaków występujących na tych terenach.

 

Następnie, mieliśmy okazję obejrzeć prezentacje dotyczące dwóch gatunków ptaków: szpaka i gawrona, po czym zostaliśmy zaproszeni na krótką przerwę, podczas której mogliśmy wypić kawę i zjeść pyszne ciasto. Później, zobaczyliśmy kolejne prezentacje, tym razem o globalnym ociepleniu, zjawiskach atmosferycznych na ziemi oraz klęskach żywiołowych w ostatnich latach na terenach Polski – przygotowane przez uczniów biorących udział w projekcie.

 

Następnie, udaliśmy się do muzeum znajdującego się w ośrodku Dąbrowa, gdzie zobaczyliśmy między innymi wiele dawnych przyrządów codziennego użytku, które w dzisiejszych czasach nie są już używane. Podczas całego spotkania towarzyszyła nam pani metodyk  Maria Beczkiewicz. Na zakończenie, rozpaliliśmy ognisko i zjedliśmy pieczoną kiełbaskę. Po  posiłku rowerami udaliśmy się w drogę powrotną do Pniew.

 

 

Lidia Marciniak IIB

Więcej...
Pniewy
+10°Creklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyAGENCJA@MICHALOWSKI.COM.PL   EWELINA@NASZEPNIEWY.COM.PL Tel: 61 29 10 644 , kom: 662 225 790

Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2978
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnści za treść zamieszczanych ogłoszeń, plakatów i reklam

INFORMACJA O COOKIES