Zmiany Organizacyjne w SP ZOZ w Szamotułach

Zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego SP ZOZ w Szamotułach zapewnia:
 
od 12 kwietnia do odwołania: 110 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem  lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, w tym 10 łóżek intensywnej terapii z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej
 
W związku z przekształceniem naszej jednostki w Szpital Covidowy przeprowadzone zostały następujące zmiany:
 
Zawieszone pozostaje działanie oddziałów: Dziecięcego, Chirurgicznego z Pododdziałem Ortopedycznym, Ginekologiczno-Położniczego, Noworodkowego, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wewnętrznego.
 
Wszystkie poradnie specjalistyczne nadal działają: chirurgii naczyniowej, chirurgii ogólnej, chorób płuc i gruźlicy, diabetologiczna, dermatologiczna, położniczo-ginekologiczna, kardiologiczna, neurologiczna, okulistyczna, ortopedyczna, otolaryngologiczna, reumatologiczna, urologiczna, zdrowia psychicznego, medycyny pracy.
 
Pracownie EEG, USG, Serologii oraz Laboratorium działają bez zmian.
Wyniki można odbierać od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 17:00.
 
Działalność Punktu Pobrania Krwi, Laboratorium oraz RTG zawieszają swoją działalność w weekendy do odwołania.
 
Odbiór wyników laboratoryjnych będzie dostępny przy Punkcie Kontroli Sanitarnej przy Punkcie Krwiodawstwa.
 
Pracownia USG została przeniesiona do Biura Przyjęć Planowych na parterze– pomiędzy RTG a Laboratorium.
 
Działalność pracowni Endoskopii zostaje zawieszona do odwołania.
 
Od 12 kwietnia przywrócona została część zabiegów w Pracowni Rehabilitacji.
 
Od 19 kwietnia Pracownia Tomografii Komputerowej wznawia swoją działalność. Wejście do pracowni będzie znajdowało się przy Punkcie Krwiodawstwa w Stefie Czystej. Pracownicy rejestracji będę indywidualnie kontaktować się z Pacjentami w celu ustalenia wizyty.
 
 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły
tel. +48 (61) 292 71 00, fax +48 (61) 292 71 02

 
Więcej...
Pniewy
+10°Creklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyAGENCJA@MICHALOWSKI.COM.PL   EWELINA@NASZEPNIEWY.COM.PL Tel: 61 29 10 644 , kom: 662 225 790

Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2978
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnści za treść zamieszczanych ogłoszeń, plakatów i reklam

INFORMACJA O COOKIES