„Ani Chojara, ani Przewoźny…” Rozmowa ze Stanisławem Ostańskim

 

 

Do tej pory publikował na łamach naszego portalu swoje interpelacje, raz udzieliliśmy Mu głosu, wstawiając krótki film z Jego wypowiedzią… Po ostatniej Sesji Rady Miejskiej, prasa lokalna wymieniała Jego nazwisko i przytaczała lakonicznie Jego poglądy…

Mowa niewątpliwie, o człowieku, który ma bardzo dużo do powiedzenia na temat Pniew i pniewskiego samorządu, na temat problemów miasta i mieszkańców; nie boi się krytyki i wyrażania otwarcie swoich przekonań; nie boi się bycia niepopularnym.

 

Naszepniewy.com.pl prezentują wywiad z radnym Gminy Pniewy, Panem Stanisławem Ostańskim.

 

 

 

 

 

1.     Jakie wysunął Pan postulaty, jako radny, na początku obecnej kadencji?

 

Na wstępie, to chciałbym podziękować za zainteresowanie się moją osobą jako radnym i postulatami, które wniosłem na Sesjach Rady Miejskiej. No niestety moje wnioski i postulaty są szczególnie „chronione” przez lokalne media i nie ukazywane mieszkańcom, bowiem w moim przekonaniu ich realizacja wymaga „trochę większej pracy” niż: zbieranie papierków , porządkowanie i monitoring rynku bo samochody niszczą spokój tam mieszkających…

 

Wracając zaś do zasadniczego pytania, to tak jak obiecaliśmy naszym wyborcom, już na pierwszej sesji przedstawiłem koncepcję uruchomienia żłobka. Jest on bardzo potrzebny w Pniewach a jego brak, to między innymi zmniejszająca się ilość urodzeń dzieci i z tego powodu jest nas w gminie coraz mniej. Na czym polegała moja propozycja? Otóż będąc również w przeszłości kierownikiem jednostki bardzo było dla mnie kłopotliwe, kiedy pracownicy pracowali w odległych budynkach. Jest kłopot z dokumentacją jeśli przyjdzie petent, a pracownik prowadzący znajduje się w odległym budynku... Zaproponowałem więc nadbudowę piętra przy wejściu do gmachu urzędu: tam właśnie można było przenieść pracowników z budynku bursy, a w tych pomieszczeniach (bursa) zorganizować żłobek. Miejsce dobre, z zielenią, i co najważniejsze: ze stołówką w tym budynku. No cóż, na odczepnego poinformowano mnie, że jest do kupienia sąsiadujący z urzędem budynek przy ulicy Felickiego. Nie miałbym żadnych przeciwwskazań… Jak to się zakończyło? A no tak: do dnia dzisiejszego nawet nie zapytano, ile chce ten właściciel za ten budynek. Pomimo, że obowiązuje od kwietnia ustawowy obowiązek tworzenia żłobków przez gminy, u nas nic się w tej materii nie robi.

 

Drugim takim akcentem była propozycja innego, mniej rozciągniętego objazdu z Pniew od Wronek. Zaproponowałem przy akceptacji jednego z właścicieli gruntów przez które miałaby przebiegać obwodnica, inną jej trasę, znacznie krótszą. Efekt? Moją interpelację wysłano do Marszałka…

 

Kiedy próbuję zmienić mentalność myślenia, otrzymuję odpowiedź, że nie gmina ma obowiązek budowy obwodnicy. Tak, ale gmina ma obowiązek opracować plan jej przebiegu i jeśli to będzie dwa kilometry a nie siedem to chyba łatwiej byłoby się dogadać z Urzędem Marszałkowskim, a idzie się dogadać!

 

  Oto przykład. Na ulicy Wolności hałasowała pokrywa studzienki rozjeżdżana przez przejeżdżające samochody. Po mojej interpelacji wysłano w marcu lakoniczne pismo  do Zarządu Dróg Wojewódzkich. Minęło prawie pół roku i nic. Napisałem sam pismo w tej sprawie. Jak zapewne widzieliście na początku września - studzienkę naprawiono.

 

Byłem przeciwny tak uchwalonej Uchwale Rady w sprawie wejścia do Pniew Aquanetu. W zapisach zarówno uchwały jak i podpisanego wstępnego porozumienia przez poprzedniego burmistrza były ujęte zapisy kwalifikujące się do postępowania prokuratorskiego. W przeddzień Sesji nowej kadencji podpisano akt notarialny w tej sprawie. Ponieważ sprawę prowadziło CBŚ poprosiłem burmistrza o odpis oryginału. Nie otrzymałem, bo „to tajemnica służbowa”, ale w Internecie ukazał się taki przedruk… Zadałem pytanie, dlaczego nie otrzymałem tego dokumentu ponieważ sprawę prowadziło CBŚ? Otrzymałem odpowiedź, że moje zainteresowanie tym tematem „to moja sprawa”.

 

 

Jak wszyscy wiedzą straciliśmy ponad 740 tysięcy, a uchwała rady mówiła o 605 tysiącach. Kto i z jakiego konta zapłaci tą różnicę?

 

Było szereg innych drobniejszych spraw, ale nieznane mi były wszystkie szczegóły ich dotyczące w tym dlaczego są tak wysokie ceny za wodę i ścieki.

 

 

 

 

 

2. Jaki jest Pana pogląd na temat kwestii taryf za wodę i odprowadzania ścieków komunalnych?

             

 

 

Kiedy przedstawiono nam do zatwierdzenia ceny za wodę i odprowadzenia ścieków stwierdziłem, że są tam niezgodne z prawem obciążające pozycje.

 

Pierwsza, to zaliczenie do kosztów amortyzacji urządzeń, które spółka otrzymała w bezpłatne użytkowanie. Jak zapisano w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych: „Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych  oddanych do nieodpłatnego używania za miesiące w których  składniki te były oddane do nieodpłatnego używania”.

 

 

To, że urządzenia wodno - kanalizacyjne są oddane w bezpłatne użytkowanie potwierdza Regionalna Izba Obrachunkowa. Co na to gmina? Odpowiada się mi na tą interpelację, że urządzenia były przekazane odpłatnie! Wymienia się mi kancelarię prawną, która tego dokonała. Poprosiłem o odpis. Otrzymałem odpowiedź, że tego dokumentu nie ma w gminie /oczywiście Pniewy/.

 

Na moje zapytanie otrzymałem również z Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej wykładnię na temat opłaty abonamentowej. Podaje się, że: „ W zależności od struktury taryfy może to być taryfa jednoczłonowa zawierająca cenę odniesioną do 1 m 3 dostarczanej wody lub 1 m 3 odprowadzanych ścieków, bez stawki abonamentowej.”

 

Mieszkańcy mogą sobie sprawdzić, że mamy taryfę jednoczłonową. Łącznie musimy nieprawnie płacić w ciągu roku ponad 740 tysięcy złotych.

 

         Na mój wniosek dokonano wizji mieszkań komunalnych. Za opłaty za nadzór  PTBS-owi w kwocie 288 tyś. można by wykonać masę remontów!

 

 W Polsce ciężko jest jednostce wyegzekwować prawo, ale myślę , że w końcu   to się uda.

 

 

 

 

3. Kto, według Pana, powinien zostać burmistrzem Pniew w kolejnej kadencji, albo inaczej: jakie warunki powinien spełniać dobry burmistrz?

 

 

 

Jest to bardzo trudne pytanie bo jak to określił poeta: „Polak jest nieobliczalny” /nie chcę cytować dosłownego zapisu/. Należałoby zapytać szerszego grona naszych mieszkańców…

 Znam opinię dużej części mieszkańców, którzy wręcz deklarują, że nie zagłosują na obecnego. No ale mamy chyba jeszcze dwa lata. Włączam tu słowo „chyba” bo co będzie jak zostaną nałożone kary za monopolistyczne działania w zakresie zatwierdzania cen za wodę i ścieki?

 

Przecież większego splendoru obecny burmistrz nie mógł uzyskać, jak wtedy, gdyby obniżył ceny, a te ceny są od poprzednika!  W tym przypadku popisał się olbrzymią nieznajomością sprawy, bowiem kontrargumentował mi, że to spółka będzie zwracać pieniądze za nieprawne obciążenia i za to zapłacą mieszkańcy. Nie spółka, tylko gmina odpowiada za cenę wody i ścieków!

 

Czy ja widzę kogoś na to stanowisko? Może tak, może nie… Na pewno nie będę ta ja bo mam swój wiek. Na pewno nie dopuszczę by był to poprzednik bo ciąży na nim nie tylko przedwcześnie sprzedane grunty i olbrzymie sumy do zapłaty Agencji, ale także ulica Miła i nie wyegzekwowanie tej drobnej czynności przebudowy, jaką powinno dokonać Przedsiębiorstwo Komunalne za 5 tys .PLN, a która to przebudowa ma teraz kosztować nie mniej niż 300 tysięcy złotych!

 

Kandydatem na burmistrza powinien być człowiek młody i ambitny.

 

 

 

Dziękuję za rozmowę      

Więcej...
Pniewy
+10°Creklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyAGENCJA@MICHALOWSKI.COM.PL   EWELINA@NASZEPNIEWY.COM.PL Tel: 61 29 10 644 , kom: 662 225 790

Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2978
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnści za treść zamieszczanych ogłoszeń, plakatów i reklam

INFORMACJA O COOKIES