- Nasze Miasto Pniewy województwo Wielkopolskie Powiat Szamotulski

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 22-27 lutego

 

Przed nami kolejny, już 15. „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem". Ideą przedsięwzięcia jest zwrócenie szczególnej uwagi społeczeństwa oraz instytucji państwowych i samorządowych na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. 
 
 

„Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” w tym roku obchodzimy w dniach 22-27 luty. Osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą skorzystać z bezpłatnych porad udzielonych przez prawników, psychologów oraz przedstawicieli różnych instytucji, w trakcie dyżurów w wyznaczonych placówkach prowadzonych przez organizacje pozarządowe.

W tegoroczną realizację przedsięwzięcia poza Komendą Główną Policji włączyły się: Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Radców Prawnych, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Straży Granicznej, Prokuratura Generalna, Krajowa Rada Komornicza, Krajowa Rada Notarialna, Krajowa Rada Kuratorów oraz Naczelna Izba Lekarska.

Dzięki zaangażowaniu się w obchody "Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” wyżej wymienionych podmiotów dyżury będą miały charakter interdyscyplinarny. Ich interdyscyplinarność polegać będzie na tym, że informacji prawnej udzielać będą nie tylko adwokaci, radcowie prawni, notariusze, aplikanci adwokaccy, radcowscy i notarialni, ale także prokuratorzy, funkcjonariusze Policji, czyli osoby które posiadają specjalistyczną wiedzę dotyczącą postępowania przygotowawczego oraz - w zakresie postępowania wykonawczego - kuratorzy sądowi i komornicy. Jednocześnie osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać pomoc psychologiczną.

Idea obchodów "Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw" zrodziła się w 2000 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości. Od samego początku przedsięwzięcie miało na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Idea ta związana jest z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego dniem Ofiar Przestępstw (Dz. U. Nr 59 poz. 517).

 


W Komendzie Powiatowej Policji w Szamotułach przy ulicy Polnej 3 będą dyżurowali policjanci w terminach:

 

- w dniach od 22 do 26 lutego 2015 r. w godzinach: 10.00–18.00,

 

- w dniu 27 lutego 2015 r. w godzinach 08.00–15.00.


 

 

Dyżury w Ośrodku Pomocy Społecznej w Szamotułach:

 
 

Psychologa

22.02 (poniedziałek) w godzinach od 16:00 do 17:30 pok. nr 6

 

Prawnika

23.02 (wtorek) w godzinach od 15:30 do 16:30 pok. nr 6

24.02(środa) w godzinach od 15.00 do 17.00 pok. nr 17

25.02 (czwartek) w godzinach od 15:30 do 16:30 pok. nr 6

 

Pracownika socjalnego

23.02 (wtorek) w godzinach od 9:00 do 17:00 pok. nr 14

25.02 (czwartek) w godzinach od 9:00 do 17:00 pok. nr 14

 

W celu uzyskania porady osoby zainteresowane zapraszamy do Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach w w/w terminach.

 

Ważne informacje nt. organizowanej akcji znajdziecie również Państwo na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości oraz www.pokrzywdzeni.gov.pl:

 

https://www.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/pokrzywdzeni-przestepstwem/tydzien-pomocy-ofiarom-przestepstw/news,7966,tydzien-pomocy-osobom-pokrzywdzonym-przestepstwem.html

 

http://www.pokrzywdzeni.gov.pl/aktualnosci/news,57,tydzien-pomocy-osobom-pokrzywdzonym-przestepstwem-2016.html

 

 

22.02.2016

 

Więcej...
Pniewy
+10°Creklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyAGENCJA@MICHALOWSKI.COM.PL   EWELINA@NASZEPNIEWY.COM.PL Tel: 61 29 10 644 , kom: 662 225 790

Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2978
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnści za treść zamieszczanych ogłoszeń, plakatów i reklam

INFORMACJA O COOKIES