- Nasze Miasto Pniewy województwo Wielkopolskie Powiat Szamotulski

Spotkanie informacyjne w ramach Programu Priorytetowego ''Czyste Powietrze''

 

Burmistrz Gminy Pniewy oraz Ministerstwo Środowiska zapraszają mieszkańców gminy Pniewy na spotkanie informacyjne, dotyczące realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze”, na którym pracownicy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przybliżą założenia Programu oraz procedurę składania wniosków na dofinansowanie do wymiany starych pieców, termomodernizacji budynków oraz do instalacji odnawialnych źródeł energii.

 

 

Beneficjentami są osoby fizyczne:

 

- posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego, który zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1202, z późn. zm.), należy rozumieć budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

 

- które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1202, z późn. zm.) i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

 

 

TERMIN: 9 października 2018r. (wtorek)

GODZINA: 18:00

MIEJSCE: Aula w Liceum Ogólnokształcącym im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach ul. Św. Ducha 10

 

 

Więcej o projekcie: 

http://www.wfosgw.poznan.pl/ogloszenie-o-naborze-ramach-programu-priorytetowego-czyste-powietrze/

 

http://www.wfosgw.poznan.pl/uprzejmie-informujemy-o-spotkaniach-informacyjnych-organizowanych-przez-ministerstwo-srodowiska-dotyczacych-programu-priorytetowego-czyste-powietrze-ponizej-zalaczamy-harmonogram-s/

 

 

za: https://www.pniewy.wlkp.pl

Więcej...
Pniewy
+10°Creklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyAGENCJA@MICHALOWSKI.COM.PL   EWELINA@NASZEPNIEWY.COM.PL Tel: 61 29 10 644 , kom: 662 225 790

Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2978
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnści za treść zamieszczanych ogłoszeń, plakatów i reklam

INFORMACJA O COOKIES