- Nasze Miasto Pniewy województwo Wielkopolskie Powiat Szamotulski

Szkolenia dla księży

Jednym z podstawowych zadań Policji jest inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń. Celem szkoleń adresowanych do osób duchownych jest zwiększenie świadomości przede wszystkim w zakresie bezpieczeństwa osobistego, obiektów sakralnych oraz plebanii.

 

W trakcie spotkań zorganizowanych w dniach 7 i 10 grudnia dla księży z parafii znajdujących się na terenie powiatu szamotulskiego omówione zostały m. in. sposoby zabezpieczania dóbr kultury pozostających na wyposażeniu parafii, poprawy stanu bezpieczeństwa obiektów sakralnych i domów parafialnych, bezpieczeństwo w ruchu drogowym, bezpieczeństwo osobiste w trakcie wizyt duszpasterskich, zakłócanie ładu i porządku w trakcie odprawianych liturgii itp. Jednym z istotnych elementów szkoleń jest przedstawienie zasad postępowania w przypadku zagrożeń o charakterze terrorystycznym.

 

Szkolenia duchownych mają charakter lokalny i są prowadzone przez policjantów realizujących zadania z zakresu profilaktyki społecznej.

 

13.12.2016

 

Więcej...
Pniewy
+10°Creklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyAGENCJA@MICHALOWSKI.COM.PL   EWELINA@NASZEPNIEWY.COM.PL Tel: 61 29 10 644 , kom: 662 225 790

Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2978
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnści za treść zamieszczanych ogłoszeń, plakatów i reklam

INFORMACJA O COOKIES