- Nasze Miasto Pniewy województwo Wielkopolskie Powiat Szamotulski

Szkolenie dla kadry pedagogicznej

W dniu 27 października 2015 roku Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach wspólnie z Państwową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Szamotułach przeprowadziła szkolenie dla dyrekcji, pedagogów, psychologów, oraz pielęgniarek środowiska szkolnego w zakresie środków psychoaktywnych.

 

W minionym miesiącu, w ramach programu Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu pod tytułem: „Dopalacze niszczą życie”, w siedzibie Państwowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej odbyło się szkolenie dla 34 przedstawicieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu Szamotulskiego. Uczestnicy zostali przywitani przez Zastępcę Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej Panią Agnieszkę Jachnik, oraz Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji mł. insp. Tomasza Piechotę.

 

Następnie przedstawiciele policji, oraz Sanepidu poprzez wykłady i warsztaty dotyczące profilaktyki narkomanii i nowych substancji psychoaktywnych przygotowywali uczestników do przeprowadzenia spotkań z młodzieżą w zakresie powyższej tematyki.

 

 

Ponadto korzystając z okazji omówiono odpowiedzialność karną w zakresie posiadania i udostępniania narkotyków, a także rolę i zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W ramach szkolenia odbyła się również swobodna dyskusja, podczas której przedstawiciele poszczególnych szkół mogli uzyskać odpowiedzi na wszelkie pytania.

 

 

 

 

 

 

 

 

04.11.2015

 

Więcej...
Pniewy
+10°Creklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyAGENCJA@MICHALOWSKI.COM.PL   EWELINA@NASZEPNIEWY.COM.PL Tel: 61 29 10 644 , kom: 662 225 790

Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2978
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnści za treść zamieszczanych ogłoszeń, plakatów i reklam

INFORMACJA O COOKIES