- Nasze Miasto Pniewy województwo Wielkopolskie Powiat Szamotulski

Twoje bezpieczeństwo - nasza sprawa, praca w Holandii

Wczoraj w Szamotułach odbyły się dwie konferencje dotyczące zapobiegania handlu ludźmi. Walor innowacyjny stanowiło prowadzenie ich przez praktyków z Holandii zajmujących się problematyką handlu ludźmi.

 

Handel ludźmi uznawany jest za współczesną formę niewolnictwa. Choć nie jest to problem, o którym mówi się na co dzień, przestępstwo polegające na odebraniu wolności oraz wykorzystaniu człowieka w celu osiągnięcia korzyści, to przestępstwo które może dotknąć również naszych rodaków. Osoby, które planują wyjazd do pracy za granicę mogą być szczególnie narażone na próbę zwerbowania ich przez grupy przestępcze trudniące się handlem ludźmi.

 

Dzięki współpracy nawiązanej przez Komendę Główną Policji z Policją z Holandii, Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach miała okazję gościć dwuosobową delegację zajmującą się problematyką handlu ludźmi w Holandii. Do tutejszej jednostki Policji przybyły pani Hanna Mongard – (przedstawicielka Holenderskiej Organizacji Pozarządowej FairWork zajmującej się problematyką handlu ludźmi i współczesnego niewolnictwa) oraz pani Irena de Ruig (koordynator projektu "Praca w Holandii”, przedstawicielka Biura Współpracy Międzynarodowej Policji Garnizon Oost Nederland). Współorganizatorem spotkania na terenie powiatu szamotulskiego było Starostwo Powiatowe w Szamotułach.

 

Wczoraj tj. 5 listopada br. członkinie delegacji przeprowadziły w Szamotułach dwie konferencje profilaktyczne dotyczące tematyki handlu ludźmi. Pierwsze spotkanie skierowane było do nauczycieli, dyrektorów szkół, pedagogów, przedstawicieli samorządów oraz instytucji. Drugie szkolenie objęło natomiast ponad 200 uczniów klas maturalnych z terenu Szamotuł oraz bezrobotnych, którzy w przyszłości mogą chcieć podjąć pracę za granicami naszego kraju.

 

Podczas pierwszego spotkania, pani Irena de Ruig oraz pani Hanna Mongard omówiły dwa tematy „Wyzysk w pracy jako jedna z form zjawiska handlu ludźmi” oraz „Wyzysk w Holandii - prawda czy mit?”.

 

Podczas drugiego szkolenia, skierowanego do młodych ludzi, mogących paść ofiarą handlu ludźmi, omówione zostały trzy tematy: „Jak przygotować się do wyjazdu do Holandii?”, „Może być różnie…, czy praca w Holandii jest zawsze bezpieczna?” „Działania holenderskiej Policji w kontekście ograniczania zjawiska handlu ludźmi.”

 

Panie Irena de Ruig oraz Hanna Mongard przypomniały m.in. na co należy zwrócić uwagę odpowiadając na oferty pracy za granicą, jak należy przygotować się do wyjazdu za granicę, jak szukać pomocy gdy stanie się ofiarą handlu ludźmi. Omówione zostały również prawa pracownicze w Holandii.

 

 

Tego typu działania prowadzone są w celu poprawy bezpieczeństwa polaków chcących wyjechać do pracy za granicę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.11.2015

 

Więcej...
Pniewy
+10°Creklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyAGENCJA@MICHALOWSKI.COM.PL   EWELINA@NASZEPNIEWY.COM.PL Tel: 61 29 10 644 , kom: 662 225 790

Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2978
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnści za treść zamieszczanych ogłoszeń, plakatów i reklam

INFORMACJA O COOKIES