- Nasze Miasto Pniewy województwo Wielkopolskie Powiat Szamotulski

Tydzień Bezpiecznego Kierowcy 2015

Przez naszą postawę za kierownicą, tworzymy kulturę bezpieczeństwa na naszych drogach. Warto więc stosować się do rad zawartych w „Dekalog Kierowcy” propagowanym przez Krajowe Duszpasterstwo Kierowców i MIVA Polska.

 

Przez naszą postawę za kierownicą, przez nasz sposób odnoszenia się i traktowania innych użytkowników dróg, przez nasze podejście do przepisów drogowych, tworzymy kulturę bezpieczeństwa na naszych drogach. Stąd też, jesteśmy wezwani do odpowiedzialności i ostrożności, do kierowania się roztropnością i miłością, także w tym aspekcie naszego życia. To właśnie ma na myśli Krajowe Duszpasterstwo Kierowców i MIVA Polska propagując pośród polskich kierowców: „Dekalog Kierowcy”. 

Warto więc zadać sobie pytanie: Jak my sami poruszaliśmy się po drogach? 
 
Czy dbaliśmy o zasady bezpieczeństwa i przestrzeganie przepisów drogowych? Czy nie byliśmy egoistami za kierownicą, zadufanymi w sobie, nie szanując innych na drodze? Czy nie narażaliśmy swojego życia i bliźnich na niebezpieczeństwo przez brawurę, nieostrożną, ryzykowną i nieodpowiedzialną jazdę czy też przez nietrzeźwość za kierownicą? Czy dawaliśmy dobre świadectwo chrześcijańskiego życia podczas podróży?

Na drodze i za kierownicą też jestem i powinienem być chrześcijaninem. Modlitwa przed i po podróży pomaga o tym pamiętać. Stwarza bowiem okazję do namysłu, który powinien poprzedzać każde ludzkie działanie. Jako wierzący oddajemy się w ręce Bożej Opatrzności, świętych Patronów i Aniołów Stróżów. Stąd nasze modlitwy, błogosławieństwo kierowców i ich pojazdów, a następnie też nasza szczera wdzięczność Panu Bogu za bezpieczną jazdę. 

Apelujemy zatem do wszystkich kierowców: o kulturalną, ostrożną i bezpieczną jazdę! Do wszystkich uczestników ruchu - o poszanowanie dla życia, bo jest ono darem Bożym! Otwórzmy więc drzwi Chrystusowi - także drzwi naszych pojazdów, aby w nich na stałe zapanowało Boże Prawo! Aby nasze poczynania w codziennej praktyce za kierownicą były zgodne z nauką Chrystusa. Wówczas też będziemy mogli liczyć na opiekę patrona kierowców św. Krzysztofa, dzięki której to opiece każda podróż będzie bezpieczna i cali wrócimy do domu, do naszych bliskich. Kierujmy się zawsze miłością na każdej drodze!

Do Apelu o bezpieczną i kulturalną jazdę, zgodną z przepisami prawa, przyłącza się również Policja, która na co dzień czuwa nad porządkiem i bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Wykonując swoje obowiązki policjanci bardzo często mogą zaobserwować sytuacje, w której błąd kierowcy kosztuje życie. Strzeżmy się takich błędów!

ks. dr Marian Midura - Krajowy Duszpasterz Kierowców

Przykazania dla kierowców:

- Nie będziesz egoistą  na drodze.

- Nie będziesz ostry w słowach, czynach i gestach wobec innych ludzi.

- Pamiętaj o modlitwie i uczczeniu św. Krzysztofa, kiedy wyruszasz w drogę –  umiej też podziękować.

- Szanuj pieszych.

- Nie zabijaj - bądź trzeźwy.

- Zapnij pasy - będziesz bezpieczny.

- Nie bądź brawurowy w prędkości.

- Nie narażaj siebie i innych na niebezpieczeństwo.

- Pomagaj potrzebującym na drodze.

- Przestrzegaj przepisy drogowe, szanuj pracę naszej Policji. 

Akcja objęta jest Patronatem Komendanta Głównego Policji.
 
 
źródło: http://www.wielkopolska.policja.gov.pl/index.php/aktualnosci/newsy/12296-ghg 
 
23.07.2015
 
Więcej...
Pniewy
+10°Creklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyAGENCJA@MICHALOWSKI.COM.PL   EWELINA@NASZEPNIEWY.COM.PL Tel: 61 29 10 644 , kom: 662 225 790

Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2978
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnści za treść zamieszczanych ogłoszeń, plakatów i reklam

INFORMACJA O COOKIES