- Nasze Miasto Pniewy województwo Wielkopolskie Powiat Szamotulski

Weź udział w konkursie i jedź do Strasburga

 

Biuro poselskie posła Pawła Szałamachy ogłasza konkurs dla młodzieży licealnej
 
 "NAJWYBITNIEJSZY OBYWATEL W HISTORII  MOJEGO MIASTA"
 
do wygrania 3 wycieczki do Parlamentu Europejskiego w Strasburgu (z wizytą w EUROPA - PARKU!)
oraz ksiązki historyczne.
 
termin nadsyłania prac do 04.06.2012r.
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Cele konkursu

 

Wielkopolska ma wspaniałą, długą historię ma którą składa się historia jej miast.

Każde z tych miast może się poszczycić osobą która kilkadziesiąt albo kilkaset lat temu wywarła wpływ na losy kraju lub miasta. Wacław z Szamotuł, Halszka Ostrogska lub Urszula Ledóchowska to przykładowe postacie mogące być bohaterem prac konkursowych. Ale nie tylko : wojskowi, mężowie stanu, działacze gospodarczy, lekarze, społecznicy.

Celem konkursu jest rozwijanie i pogłębianie zainteresowań historią miasta i Wielkopolski, docenienie patriotyzmu lokalnego i dumy z osiągnięć naszego kraju, oraz propagowanie dorobku poprzednich pokoleń.

 

Organizator: Biuro poselskie posła Pawła Szałamachy, ul. Dworcowa 12, Szamotuły, przy współpracy z Posłem do Parlamentu Europejskiego Konradem Szymańskim

 

 

Warunki szczegółowe:

 

  1. W konkursie mogą uczestniczyć osoby, które są uczniami szkół ponadgimnazjalnych powiatu szamotulskiego.
  2. Uczestnik konkursu może nadesłać jedną pracę pisemną, której objętość wynosi od 2 do 6 stron formatu A4, napisanej w standardach piśmienniczych (czcionka 12, Times New Roman, marginesy 2,5 cm) lub pismem odręcznym.
  3. Prace powinny stanowić  wynik pracy uczestnika (uwaga na plagiaty z internetu), być podpisane i opatrzone danymi autora: imię i nazwisko, szkoła i klasa, adres pocztowy, ew. e-mail.
  4. Prace przyjmuje organizator do 4 czerwca 2012 roku (poniedziałek) na adres

 

Biuro Poselskie Pawła Szałamachy, Prawo i Sprawiedliwość

ul. Dworcowa 12 64-500 Szamotuły

lub e-mailowo: biuro.pawelszalamacha@gmail.com

 

Prace zostaną ocenione do 12 czerwca i autorzy powiadomieni niezwłocznie o decyzji jury.

 

 

5.   Kryteria oceny

- zawarta treść historyczno - literacka

- kompozycja tekstu

- styl pracy (jasny, żywy język, urozmaicona leksyka)

- ortografia i interpunkcja

 

 

6.    Nagrody

- pierwsze trzy miejsca  nagrodzone zostaną wycieczką do Parlamentu Europejskiego w Strasburgu wraz z wizytą w parku rozrywki EUROPAPARK (4-7 lipca) - 10 nagród książkowych najpopularniejszych autorów dotyczących historii ojczystej i powszechnej- min. Zamoyski, Beevor, Kisielewski

- dyplomy okolicznościowe dla uczestników

 

 

 7.    Warunki końcowe                                                                                                                                                           

- liczba uczestników jest nieograniczona

- jury powołuje organizator konkursu

- sprawy nie uregulowane regulaminem rozstrzyga jury w porozumieniu z organizatorem

 

 

Więcej...
Pniewy
+10°Creklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyAGENCJA@MICHALOWSKI.COM.PL   EWELINA@NASZEPNIEWY.COM.PL Tel: 61 29 10 644 , kom: 662 225 790

Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2978
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnści za treść zamieszczanych ogłoszeń, plakatów i reklam

INFORMACJA O COOKIES