Wycieczka licealistów do Uroczyska. Relacja pisemna

Reportaż zdjęciowy. Kliknij na zdjęcie...

 

 

Uczniowie klas drugich pniewskiego LO realizują projekt  „Wpływ struktury pól uprawnych na zagęszczenie ptaków” w ramach przedmiotu Ekologia Krajobrazu. W sobotę, 22 marca pod opieką p. Bożeny Kolanoś i p. Iwony Krzyczkowskiej udali się oni do Zgierzynieckiego Uroczyska na zajęcia terenowe. Młodzi miłośnicy przyrody mieli okazję dowiedzieć się wielu interesujących informacji dotyczących rezerwatu i gatunków zwierząt oraz roślin w nim żyjących. Cenną lekcję wiedzy przyrodniczej zawdzięczamy pani Adrianie Bogdanowskiej,  redaktorce  naczelnej Magazynu Przyrodniczego SALAMANDRA oraz panu Łukaszowi Pakule, członkowi sekcji ornitologicznej UAM.

 

Cały obszar został mianowany Zgierzynieckim Uroczyskiem, bo nazwa ta doskonale oddaje jego charakter. Obszar ten został ostatecznie objęty ochroną aż poczwórnie, zarówno prawem krajowym, jak i międzynarodowym. Znajdują się tutaj dwa rezerwaty przyrody: „Rezerwat na Jeziorze Zgierzynieckim im. Bolesława Papi”, który został utworzony w 1974 r., w celu zachowania miejsc lęgowych ptaków wodno-błotnych, oraz rezerwat „Wielki Las”, utworzony w 1959 r. i powiększony w 2003 r., który chroni cały kompleks lasów liściastych naturalnego pochodzenia. W ramach ogólnoeuropejskiego systemu obszarów przyrodniczo cennych Natura 2000, utworzono Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk i Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków.

 

Przed 1939 r. jezioro Zgierzynieckie było stosunkowo dużym akwenem, sięgającym od wsi Zgierzynka do szosy Pakosław-Brody. Niestety prace melioracyjne spowodowały obniżenie poziomu wód gruntowych i lustra wody w jeziorze. Dzięki energicznym działaniom pracowników AR w Poznaniu, podjętym w latach dziewięćdziesiątych, rezerwat chroniony jest przed niekorzystnym wpływem nieprzemyślanych prac odwadniających.

 

Zgierzynieckie Uroczysko charakteryzuje się ogromnym bogactwem fauny, reprezentowanej przez blisko 140 gatunków ptaków, wśród nich 60 gatunków ptaków lęgowych, m.in. gęsi gęgawy, zbożowej i białoczelnej, żurawia czy podróżniczka. Na terenie rezerwatu występuje też wiele gatunków ssaków (wśród nich liczne dziki i jelenie oraz wydry, jenoty i lisy) oraz płazów( m. in. kumak nizinny oraz traszka grzebieniasta).

Z chronionych roślin na uwagę zasługują tłustosz dwubarwny oraz storczyki: kukułka krwista, kruszczyki błotny i szerokolistny, storczyk kukawka, a także listera jajowata.

Po lekcji w terenie udaliśmy się na herbatę do sali w Zgierzynce, gdzie obejrzeliśmy Diaporam - pokaz zdjęć z komentarzem lektora przedstawiający szczegółowo bogactwo Zgierzynieckiego Uroczyska oraz problematykę z nim związaną. na zajęciach terenowych w Zgierzynce była obecna pani dr Daria Zarabska- pracownik Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu. Możliwość obcowania z tym bogactwem przyrody okazała się świetnym pomysłem na spędzenie wolnego czasu.

 

Maksymilian Puk

 

 

Więcej...
Pniewy
+10°Creklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyreklama naszepniewyAGENCJA@MICHALOWSKI.COM.PL   EWELINA@NASZEPNIEWY.COM.PL Tel: 61 29 10 644 , kom: 662 225 790

Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2978
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnści za treść zamieszczanych ogłoszeń, plakatów i reklam

INFORMACJA O COOKIES